Sveriges Kommuner och landsting (SKL) kan i dagarna besluta om en ny rekommendation för ersättning till digitala vårdgivare. På bordet ligger ett förslag om att sänka ersättningen med 200 kronor.

Inför beslutet har Distriktsläkarföreningen (DLF), Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) och DLF i Stockholm skrivit ett gemensamt brev till beslutsfattarna i SKL.

De framhåller att privata digitala vårdgivare orsakar en »patientosäker vård, skenande kostnader och felaktig prioritering av resurser«. Föreningarna tycker att SKL måste ta ansvar och bedriva konsumentupplysning: inte bara berätta om fördelarna med att slippa sitta i väntrum, utan även informera om »den osäkerhet avseende kvalitet som finns vid digital vård«.

Författarna menar att digital vård inte kan jämställas med fysisk, exempelvis för att alla diagnoser inte kan ställas på distans. De ifrågasätter därför dagens ersättningsnivå på 650 kronor per besök. Men de vill också ändra hela ersättningsmodellen. 

Föreningarna menar att en ersättning som betalas per besök är den minst lämpade, bland annat för att den stimulerar överkonsumtion av vård och för att det finns en risk att vårdgivaren väljer ut de patienter som ger högst vinstmarginal.

Samtidigt som DLF och SFAM varnar för patientosäker vård, skriver de att det saknas forskning om vilka diagnoser som kan bedömas digitalt på ett patientsäkert sätt. De vill dock lyfta internetpsykiatrin som bedrivs vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge som ett gott exempel, där studier har föregått val av vilka diagnoser som kan behandlas. 

Som Läkartidningen berättat tidigare i år har de röd-gröna partierna i SKL:s hälso- och sjukvårdsdelegation föreslagit en sänkning från dagens 650 kronor per digitalt läkarbesök, till 450. De borgerliga yrkade då på återremiss, varpå beslutet sköts upp till nu i sommar.

DLF och SFAM avslutar sitt brev till SKL med uppmaningen att förbättra förutsättningarna för regionerna att arbeta med egna innovativa lösningar och »sluta slösa pengar på nätläkarvård«. Föreningarna hoppas att SKL:s stundande beslut innebär ett slut för dagens ersättningsmodell som annars »riskerar bli en större kostnadsbomb« än den för hyrpersonal. 

SKL:s hälso- och sjukvårdsdelegation kommer att diskutera frågan vid sitt möte den 13 juni. Dagen därefter sammanträder SKL:s styrelse.

Föreningarnas öppna brev till SKL finns på DLF:s webbplats.

 

Läs även:

Beslut om ersättning till nätläkare dröjer till sommaren

Kry till Sörmland – blir dyrare för regionerna

Digital vård ska utredas

SKL föreslår 100 kronor för digital vård

Så mycket kostar digital vård

Grafik: Så mycket kostar digital vård

Digitala vårdbesök kan bli gratis genom Sörmland

Taxan för digitala läkarbesök sänks