För snart ett år sedan fällde Karolinska institutet (KI) kirurgen Paolo Macchiarini och ytterligare sex medförfattare för oredlighet i forskning. Bland de fällda fanns Karl-Henrik Grinnemo, en av de fyra visselblåsare som först slog larm om oegentligheter kring Paolo Macchiarinis forskning.

KI ansåg också att ytterligare två av visselblåsarna, Oscar Simonson och Matthias Corbascio var »klandervärda« men inte skyldiga till oredlighet i forskning.

De tre utpekade visselblåsarna och ytterligare en KI-forskare som fälldes i Macchiarini-ärendet ansåg att KI:s beslut innehöll felaktigheter och ville få det överklagat. Det sa KI nej till med hänvisning till högskoleförordningen.

Därför tog visselblåsarna frågan om överklagande till domstol, men förvaltningsrätten i Stockholm kom i november förra året fram till att KI:s beslut inte gick att överklaga. I våras fick visselblåsarna nej i kammarrätten, och nu meddelar alltså Högsta förvaltningsdomstolen att man inte kommer att bevilja något prövningstillstånd i ärendet.

– Vi får inte ens pröva det här rättsligt och det innebär flera saker. Det ena är att i en skandal som Macchiarini-skandalen, som har kantats av så mycket mörkläggning och utredningsmaterial som slarvats bort eller försvunnit, så hade det varit bra med en öppen prövning, säger Oscar Simonson, kirurg och en av visselblåsarna till Läkartidningen.

– Sedan finns det en djupare del. Om man upptäcker patientövergrepp eller forskningsfusk så måste människor som jobbar i vården känna en trygghet att man inte får grundlösa repressalier. Det här säger ju att man inte har något skydd överhuvudtaget som anmälande person. Det kommer att ha en stor påverkan på all svensk sjukvård, fortsätter han.

Trots att Högsta förvaltningsdomstolen är högsta juridiska instans utesluter Oscar Simonson inte att man tar ärendet vidare ända till Europadomstolen. 

– Det är en naturligtvis en väldigt dyr process. Allt det här bekostas antingen ideellt eller av oss själva. Vi ska tillsammans med våra jurister överväga hur vi ska gå vidare.

Fredrik Bergman, chef för stiftelsen Centrum för rättvisa och ombud för de fyra forskarna, är också missnöjd över Högsta förvaltningsdomstolens besked. 

– Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte pröva detta viktiga ärende är beklagligt. Det är grundläggande i en rättsstat att enskilda som pekas ut som klandervärda av myndigheter måste få möjlighet att försvara sig mot anklagelserna i en rättvis rättegång inför en oberoende domstol. Högsta förvaltnings­domstolens beslut innebär att forskarna inte får den möjligheten i det här fallet, säger han i ett pressmeddelande.

Läs mer:

Visselblåsare får nej av kammarrätten

Visselblåsare en av sju forskare som fälls i stor Macchiarini-utredning

Fällda visselblåsaren: »Det här är ett fortsatt led i KI:s repressaliekultur«