Nyligen föreslog en projektgrupp som arbetat på Socialstyrelsens uppdrag att Sverige inrättar en ny myndighet med ansvar för läkemedelsförsörjning – inte minst för att få bukt med det ökande problemet med restnoterade läkemedel.

Och även på EU-nivå arbetar man alltså med den här frågan.

Läkemedelsmyndigheterna i Europa har gemensamt tagit fram en vägledning för hur läkemedelstillverkare ska rapportera restsituationer – samt en vägledning för hur läkemedelsmyndigheter ska kommunicera brister på läkemedel till patienter och vårdpersonal. 

Tanken är att så tidigt som möjligt identifiera och hantera eventuella restnoteringar så att patienter inte drabbas i onödan.

När en restnotering uppstår, eller riskerar att uppstå, har läkemedelsföretaget ifråga skyldighet att anmäla det till Läkemedelsverket. Företagen bör också löpande hålla såväl apotek som sjukvården informerade om kritiska restsituationer.

Ju tidigare sjukvården får information om att det kan bli brist på ett läkemedel, desto bättre förutsättningar har man att hitta andra läkemedelsbehandlingar för patienten, konstaterar Läkemedelsverket på sin webbplats.