Socialstyrelsen rekommenderar sedan två år så kallad repetitiv transkraniell magnetstimulering av hjärnan vid medelsvår till svår depression hos vuxna.

Enligt en kartläggning som Sveriges Radio gjort finns transkraniell magnetstimulering i dag bara i Skellefteå, Uppsala, Stockholm, Örebro, Linköping, Eksjö samt vid en privat klinik i Malmö. 

Men snart kommer behandlingen erbjudas i hälften av landets regioner.

Region Skåne ska inom kort starta behandling i Lund och därefter i Helsingborg. 

I Umeå, Trollhättan, Borås, Falköping, Göteborg och Kungälv pågår upphandling för inköp av maskiner. Region Västerbotten ska också erbjuda behandling i Sundsvall. Och inom tre år ska metoden också finnas tillgänglig i Kalmar län.

År 2017 behandlades 189 patienter med transkraniell magnetstimulering, medan närmare 4 000 fick elbehandling (ECT), enligt Sveriges Radio.

Repetitiv transkraniell magnetstimulering

Metoden innebär att en elektromagnetisk spole alstrar ett magnetiskt fält över skalpen, vilket skapar en ström i de hjärnceller som befinner sig nära spolen.

Under behandlingarna är personen vaken. Behandlingen tar ungefär en timme att genomföra och ges oftast dagligen under fyra veckor, sammanlagt vid 20 tillfällen.

Repetitiv transkraniell magnetstimulering har mestadels milda biverkningar, exempelvis lokal skalpsmärta vid behandlingen och övergående huvudvärk. Yrsel och svimning förekommer, men är betydligt mer ovanliga. Den allvarligaste biverkningen är epileptiskt krampanfall som är mycket ovanligt.

Källa: Socialstyrelsen