Jämfört med höstterminen 2018 har antalet förstahandssökande till landets läkarutbildningar ökat något till höstterminen 2019 – från 6 316 i fjol till 6 369 i år.

Dessutom har något fler blivit antagna till läkarprogrammen. Till årets hösttermin antogs 1 330, vilket kan jämföras med 1 290 för höstterminen 2018.

Totalt har 279 364 personer blivit antagna i första urvalet till höstens högskoleutbildningar. Det är en ökning med 1,5 procent jämfört med förra årets hösttermin.

– Antalet antagna till högskolan ökar för fjärde året i rad. Att antalet behöriga sökande blir fler är positivt, eftersom det innebär att fler har gjort ett välinformerat studieval, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR, i ett pressmeddelande.

Antagningsstatistiken från UHR, som presenteras i samband med det första urvalet för höstterminen 2019, finns att ta del av här.