Att medicinskt outbildade handläggare på Försäkringskassan gör bedömningar av medicinska resonemang i läkarintyg – och att dessa handläggare har makten över sjukpenningen – är ett dysfunktionellt system. Det skriver sex allmänläkare på Svenska Dagbladets debattsida.

Systemet är också rättsosäkert för både patienter och läkare eftersom lekmannabedömningen av handläggare leder till slumpmässiga resultat, enligt läkarna.

Dessutom skriver de att en avsevärd del av arbetsdagen går åt till att skriva intyg och kompletteringar som Försäkringskassan bedömt som ofullständiga, vilket innebär färre antal patientmöten per dag för läkarna.

För att komma tillrätta med problemet krävs att kunskapen, kontrollen och ansvaret läggs hos en och samma aktör. Detta kan enligt debattörerna uppnås genom att låta läkaren få makten och ansvaret för sjukskrivningen.

Försäkringskassan ska inte kunna underkänna intyg på medicinska grunder och läkaren ska inte behöva rättfärdiga sjukskrivningen för medicinskt okunniga, skriver läkarna.

De anser dock att det vore lämpligt om Försäkringskassan tog över ansvaret för sjukskrivningen efter en viss period, förslagsvis efter två till tre veckor, och att myndigheten då också tog ansvar för den medicinska delen. Då kan Försäkringskassan använda egna läkare för undersökning och bedömning, vilket skulle frigöra resurser för primärvårdsläkare.

Läs också:

Läkare och försäkringskassa gör olika bedömning av psykisk ohälsa

Allmänläkare friserar sjukintyg enligt ny studie