På sistone har det uppstått en brist på Lithionit, ett läkemedel som innehåller litiumsulfat, i landet. Förra veckan levererades visserligen 61 000 förpackningar till Sverige, och i morgon fredag väntas ytterligare 24 000.

Men eftersom uppehåll i behandlingen kan få allvarliga konsekvenser tar nu Läkemedelsverket till fler åtgärder för att se till att patienter får tillgång till litium.

Någon godkänd ersättningsprodukt för Lithionit finns inte på den svenska marknaden. 

Men Läkemedelverket har beslutat att apotek fram till den 30 augusti får lämna ut licensläkemedel med andra typer av litiumsalter mot recept med stöd av en generell licens – trots att generell licens normalt sett endast är för rekvisition.

Därmed behöver inte förskrivare ansöka om licens för enskilda patienter.

»En förutsättning för att expediera mot en generell licens är att det finns ett recept utskrivet på aktuell licensprodukt av en läkare på en vårdenhet som omfattas av den generella licensen. Vid expedition av recept till en privatperson gäller en beviljad licens för alla öppenvårdsapotek, oavsett vilket apotek som sökt licensen«, skriver Läkemedelsverket på sin webbplats.

En licens är ett försäljningstillstånd för ett apotek att sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige. Ett icke-godkänt läkemedel får inte utlämnas från apotek förrän Läkemedelsverket beviljat tillstånd.