Det är flera lärosäten som nu gått ihop och ansökt om närmare 90 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att, som det står i ansökan, »ge Sverige en synlig och väl samordnad universitetsanläggning som kan utföra långtidsstudier i stordjursmodeller, öppna nya forskningsvägar och underlätta överföringen av nya behandlingar från labbänk till säng«.

Bakom det hela står Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) – som fungerar som koordinator – Uppsala universitet, Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Statens veterinärmedicinska anstalt och Linköpings universitet.

I ansökan skriver de att den stora volymen av djurexperiment görs i gnagare, men att det finns experiment som lämpar sig bäst, eller är helt nödvändiga att utföra i större djur:

»På senare tid har det med all önskvärd tydlighet visat sig att behandlingar på människa, exempelvis med luftrörsimplantat, utförts utan att nödvändiga studier i stordjur först bekräftat lämpligheten av teknikerna«.

Tanken med SWECCLIM – som centrumet kallas – är att samla den främsta kompetensen inom humanmedicin i till exempel kirurgi och transplantation, experter inom veterinärmedicin på motsvarande områden samt experter på djurskydd.

På så sätt ska man se till att bara nödvändiga studier görs, och att de som görs blir så bra som möjligt, enligt ansökan.

Mycket av verksamheten placeras i Uppsala, men noder planeras också i Stockholm, Linköping och Göteborg.

Enligt ansökan kan det bland annat bli tal om studier med primater, kor och grisar.

Men djuruniversitetssjukhuset vid SLU ger också tillgång till sällskapsdjur som under behandling kan fungera som »spontana modeller« för många sjukdomar som ses hos människa – något som beskrivs som en unik möjlighet, som inte finns i konventionella stora experimentella laboratorier.