»Så länge medicinkliniken i Skövde har problem kommer man att se lösningen som att flytta resurser från oss, det lilla sjukhuset«, säger överläkaren Magnus Peterson.

– Det här är det tredje riktigt svåra hotet vi haft emot oss på grund av ekonomi och förändringar i sjukvårdsstruktur sedan jag började 1991, säger han.

Ett flertal läkare i Lidköping har reagerat på besparingsåtgärderna som just nu utreds. Magnus Peterson är en av dem. Han har skrivit en insändare i Nya Lidköpings-Tidningen.

Han arbetar på medicinkliniken i Lidköping och är mycket kritisk till förslaget att ta bort 21 av 63 vårdplatser – en tredjedel av medicinplatserna – samtidigt som medicinkliniken i Skövde skulle få något fler medicinplatser. Utredningar pågår även med syfte att flytta flera medicinska subspecialiteter från Lidköping till Skövde.

– Vi har en välfungerande medicinklinik. Tyvärr har Skövde jätteproblem på sin medicinklinik. De har haft svårt att rekrytera och har haft massor av stafetter på olika nivåer och inom fler olika subspecialiteter inom medicin, säger Magnus Peterson.

Medicinkliniken vid sjukhuset i Lidköping är populär bland AT-läkare och har även lyckats bra med att behålla unga läkare.

– Vi har alla våra specialistläkartjänster besatta och vi har gott om ST-läkare – till och med två blivande akutläkare som kommit långt i utbildningen.

I sitt debattinlägg i lokaltidningen skriver Magnus Peterson: »Vilken företagsledare skulle satsa på en enhet som har stora personella problem och i stället strypa den enhet som är välfungerande?«.

– Jag är så klart jävig. Men jag tycker att det är konstigt att man vill riskera en välfungerande verksamhet i Lidköping utan några om helst garantier om att verksamheten i Skövde kommer att komma till rätta med sina problem. Det är inte vi i Lidköping som är problemet!

Magnus Peterson ser flera konsekvenser om beslutet skulle bli verklighet och känner en oro för befolkningen i västra Skaraborg.

– Personalen som arbetar här står inte i kö för att arbeta på sjukhuset i Skövde. Vi har valt att arbeta här för att vi har familj här eller vill arbeta på den här typen av sjukhus.

Han bedömer att det finns en betydande risk att läkare skulle söka sig någon annanstans än till Skövde om verksamheter dras ned eller tas bort från sjukhuset i Lidköping.

Magnus Peterson ger subspecialiteten gastroenterologi som ett exempel. I dag har Lidköping hand om all den slutna gastroenterologin eftersom Skövde inte lyckats rekrytera specialister.

– Om man drar ner en tredjedel av vårdplatserna är det stor risk att vi inte kan fortsätta i Lidköping och då kanske vi står helt utan gastroenterologi i Skaraborg.

Han tror även att rekryteringen av nya läkare skulle påverkas.

– Vi har fått goda vitsord av AT-läkarna i AT-rankingen i många år. Men vi vet att det kan gå lika fort åt andra hållet om vi inte skulle fungera som ett bra undervisningssjukhus.