Sjukhuset kartlägger vilka som kan ha utsatts för smittan, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

– Vi kontaktar de som kan ha varit utsatta. Behövs det sätter vi in förebyggande åtgärder.

De personer som spåras, och som eventuellt är mottagliga för smittan, får rådet att vara uppmärksamma på symtom till och med den 15 augusti.

Maria Rotzén Östlund säger till Aftonbladet att det är totalt 30 personer som skulle kunna ha smittats, vilket inkluderar både personal och patienter. Patienten som har mässling ska ha varit ute och rest och senare sökt vård med ospecifika symtom. 

I februari upptäcktes ett fall av mässling på S:t Görans sjukhus i Stockholm. Ungefär ett halvår dessförinnan konstaterades ett fall på Danderyds sjukhus.

I slutet av 2017 drabbades Västra Götalandsregionen av ett utbrott. Enligt Folkhälsomyndigheten resulterade det i totalt 28 fall av mässling.

Enligt WHO smittades drygt 80 000 människor av mässling i Europa 2018, vilket är tre gånger fler än 2017. Täckningsgraden för den andra dosen av mässlingsvaccin i Europa var dock 90 procent 2017, den högsta nivån någonsin.

 

Läs även: 

Ett fall av mässling upptäckt i Stockholm

Mässlingsfall konstaterat vid Danderyds sjukhus

Ännu ett mässlingsfall i Stockholm

Nytt mässlingsfall på Södersjukhuset

Nya mässlingsfall bekräftade i Stockholm och Borås

Mässling upptäckt på Södersjukhuset

Virolog om mässlingsutbrottet: »De unga förstår nog inte«

Västra Götaland erbjuder gratis mässlingsvaccinering

Rusning efter mässlingsvaccin efter Göteborgsutbrott