Skaraborgs sjukhus, som omfattar fyra sjukhus i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, måste dra ned på kostnaderna för att få ordning på ekonomin.

Det aktuella sparförslaget från sjukhusledningen innebär att antalet vårdplatser ska minskas med drygt 100 platser från 490 till 385. 85 tjänster ska också tas bort.

– Vi gick 148 miljoner back förra året och om ingenting görs kommer vi gå 148 miljoner back i år eftersom alla kostnader är kvar, sa Pär Johnson (L), ordförande för Skaraborgs sjukhusstyrelse, till P4 Skaraborg om sparpaketet tidigare i sommar.

Sparpaketet har mött stark kritik, bland annat från Läkarförbundet och Vårdförbundet. »Då vi redan nu har långa väntetider och överbelagda vårdavdelningar på Skas anser vi inte att detta är förenligt med kravet på jämlik och säker vård«, skrev fackförbunden i en insändare tillsammans med Vision och Kommunal. Insändaren publicerades i Skaraborgs läns tidning i juni. Fackförbunden var även kritiska till att sparförslaget inte hade MBL-förhandlats.

Nyligen skickade 20 överläkare och specialistläkare på Skaraborgs sjukhus ett brev till sjukhusledningen. Läkarna jobbar inom medicin, kirurgi, ortopedi och IVA i Lidköping. 

»Att göra stora strukturförändringar med kraftig nedskärning av antalet vårdplatser och att öka antalet patienter per vårdlag kommer att leda till uppsägningar på grund av ökad arbetsbelastning«, skriver de i brevet.

Sparförslaget var uppe för beslut i juni, men skickades tillbaka av sjukhusstyrelsen för vidare utredning eftersom det inte ansågs vara tillräckligt underbyggt.

– Det fanns inte med några synpunkter från fackligt håll. Vi i styrelsen ville inte fatta beslut utan att alla synpunkter kommit fram, säger sjukhustyrelsens ordförande Pär Johnson till Läkartidningen.

I juli fick berörda verksamhetschefer i uppdrag att utreda en minskning av antalet vårdplatser. Man ska bland annat undersöka om hematologin eller strokevården kan flyttas från Lidköping till Skövde.

– Vi ser över hur vi kan samordna diagnoser. Till exempel har vi strokevård på två sjukhus och hematologi på två sjukhus. Kanske går det att samordna, säger biträdande sjukhusdirektör Jane Johansson till Nya Lidköpings-Tidningen.

Ett utredningsförslag som väckt särskild skarp kritik är att ta bort 21 av 63 vårdplatser på medicinkliniken i Lidköping – en tredjedel av vårdplatserna – samtidigt som medicinkliniken i Skövde skulle få något fler platser.

– Lidköpingsborna bör känna oro, i förlängningen kan det innebära att vi inte har någon akutmottagning kvar i Lidköping, säger överläkaren Gunnar Johansson, som även är en av läkarna som undertecknat brevet, till lokaltidningen.

Jane Johansson, biträdande sjukhusdirektör på Skaraborgs sjukhus, bekräftar för Nya Lidköpings-Tidningen att det kan bli aktuellt med en neddragning av 21 vårdplatser på medicinkliniken i Lidköping. 

I fredags träffade hon och chefläkaren Christer Printz läkare vid Lidköpings sjukhus med anledningen av brevet som läkargruppen har skrivit. 

Chefläkaren säger till Nya Lidköpings-Tidningen att han har förståelse för oron. Men han betonar samtidigt att Skaraborgs sjukhus måste dra ned på kostnaderna. 

– Det är inte som tidigare att vi kan övertrassera och sedan få förlåtelse för det. Vi måste se över alla tänkbara möjligheter att spara. Och Skas är ett och samma sjukhus, det handlar inte om vi och de.

Sedan första juli råder anställningsstopp på Skaraborgs sjukhus. Syftet är enligt Pär Johnson att försöka undvika uppsägningar framöver.

– De senaste två åren har det varit väldigt många nyanställningar. Men man har inte ökat i produktion under samma period, säger han till Läkartidningen.

Det nya sparförslaget ska vara klart den 30 augusti när sjukhusstyrelsen har sitt nästa möte. Tills dess ska sjukhusledningen bland annat ha gjort en risk- och konsekvensanalys. Pär Johnson flaggar för fler besparingsåtgärder under hösten.

– Vi behöver arbeta konstant med detta, inte bara det här året utan även under början på nästa år. Vi får inte gå back det här året utan måste hitta åtgärder för att nå en balans. Det viktiga är att vi inte fattar några kortsiktigt lönsamma men dåliga beslut. Utan det ska vara långsiktigt lönsamma och bra beslut. 

Läs också:

60 heltidstjänster ska försvinna från Skaraborgs sjukhus

Krisen vid Skaraborgs sjukhus: Elektiva operationer ställs in

Läkarlarm: Ortopedin i Skövde i kris

Krisen på ortopeden i Skövde ska lösas »inom sjukhusets ramar«

Bakgrund

Sjukhusen i Västra Götalandsregionen har under flera år haft svårt att få ihop ekonomin. I våras beslutade regionfullmäktige efter en intensiv debatt att alla sjukhusen skulle få stryka sina underskott – med stränga krav på att få ordning på ekonomin framöver.

I början av året fick sjukhusledningarna dessutom kritik i revisionerna för att ha för dålig koll på personalresurserna. I granskningen frågar revisorerna hur det kommer sig att antalet medarbetare på varje sjukhus ökat sedan 2014 samtidigt som de tillgängliga vårdplatserna har minskat och uppfyllandet av vårdgarantin har försämrats.