»Tanken är att de som går verksamhetschefskursen ska utses som mentorer till dem som går steg ett och två«, säger Tina Crafoord, ordförande i Sveriges läkarförbunds chefsförening.

För två år sedan startade Sveriges läkarförbunds chefsförening en chefskurs som riktar sig till läkare som är verksamhetschefer.

Nu breddas konceptet genom en ny trestegsutbildning där tanken är att läkare på fler nivåer också ska ges möjlighet att delta i chefs- och ledarskapskurser.

– Ledarskap är en ödesfråga för sjukvårdens framtid, och där måste vi läkare vara med och leda och styra sjukvården åt rätt håll. Därför vill vi fånga upp läkare tidigare i karriären också, och inte bara läkare som redan har klivit fram och axlat ett ledarskap på strategisk nivå som verksamhetschefer, säger Tina Crafoord, ordförande i Chefsföreningen.

I våras tog hon därför kontakt med Distriktsläkarföreningen, Sjukhusläkarna, Sveriges yngre läkares förening samt SLF student för att diskutera hur man kan fånga upp läkare på alla nivåer som är intresserade av att bli chefer i sjukvården.

Diskussionerna mynnade ut i att yrkesföreningarna nu startar en »ledarskapsraket« i tre steg. Tanken är att steg tre ska vara den nuvarande verksamhetskursen som hålls i Chefsföreningens regi, medan steg ett och två är kurser som ska drivas gemensamt av föreningarna.

– Steg ett kan man söka till själv som ung läkare eller student, eller bli nominerad till av sin chef. Därefter tar vi ut ett gäng som får gå kursen. Det blir ett antal kurstillfällen och ett internat som löper över två terminer. Där kommer man att prata mycket om vad man behöver som ledare och chef. Det blir också lite systemförståelse så att man förstår hur sjukvården är uppbyggd och styrs.

Steg två kommer att rikta sig till läkare som redan har någon form av strukturerat ledarskap. Det kan till exempel handla om läkare med medicinskt ledningsansvar eller studierektorer.

– Vi önskar att fånga upp dem och prata lite bredare kring ledarskapet och även här blir det mer om styrningen av sjukvården. Tanken är att man ska kläs på ännu lite mer kunskap så att man vill fortsätta och kanske kliva vidare i ledarskapskarriären och axla ett chefskap i framtiden.

Några av utbildningstillfällena ska också vara gemensamma, där deltagare i samtliga steg ska träffas och utbyta erfarenheter.

– Tanken är att de som går verksamhetschefskursen ska utses som mentorer till dem som går steg ett och två, säger Tina Crafoord.

Ansökningarna till steg ett och steg två ska ske under hösten, och planen är att kurserna ska dra igång under våren nästa år.

Hur många personer ska ni ta in?

– Det har vi inte bestämt ännu, men jag skulle tro att vi gör ungefär som till verksamhetschefskursen. Då blir det maximalt 20 stycken. Det måste vara en grupp där man kan få komma till tals och där man kan öppna upp sinsemellan. Det ger mycket mer om vi inte tar in för många, helt enkelt.

Läs också:

Almedalen 2019: »Bra om läkare blir chefer i vården«

Läkare – kliv fram och ta på ledartröjan

Hon blir ny ordförande i Chefsföreningen

Chefsföreningen startar chefskursen de själva hade velat gå