Egentligen skulle frågorna om Sollefteå sjukhus ha avgjorts i augusti. Men nu skjuts besluten fram till i höst eftersom förändringarna behöver utredas mer.

– Det behövs kompletterande uppgifter till utredningarna för att underlaget ska vara fullödigt, säger Lena Asplund (M), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, i ett pressmeddelande.

För två år sedan förlorade Sollefteå sjukhus BB och kvinnosjukvård, akutortopedi och akutkirurgi. Det har, som Läkartidningen skrivit om tidigare, orsakat massiva och ihållande protester. Sjukhusockupationen pågår fortfarande och Inspektionen för vård och omsorg har krävt åtgärder efter att den akuta kirurgin och ortopedin försvunnit från sjukhuset.

Tidigare i år fattades ett beslut på verksamhetsnivå om att återinföra den akuta ortopedin i Sollefteå första oktober i år, men i mindre omfattning än tidigare.

I dag styrs regionen genom ett blocköverskridande trepartistyre bestående Moderaterna, Socialdemokraterna och Liberalerna. I sin avsiktsförklaring gav de ett löfte om att pröva frågan om akutkirurgi bör införas dagtid i Sollefteå igen, samt och om cytostatikabehandling ska ges på sjukhuset framöver. I dag finns endast elektiv kirurgisk verksamhet.

I februari fick regiondirektören Hans Wiklund i uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden att undersöka om det är möjligt. Egentligen skulle beslut fattas i augusti – men nu skjuts de alltså fram. Tidigast i oktober väntas politikerna ta upp frågorna igen.

– Frågorna har absolut inte lagts åt sidan utan vi vill ha ett så bra underlag som möjligt, säger Lena Asplund.

Mats Åström, som är anestesiolog och förtroendevald för Läkarförbundet vid Sollefteå sjukhus, har tidigare sagt till Dagens Medicin att han tycker det är bra att frågan om att återöppna akutkirurgin utreds. Han tror möjligheterna att göra det är goda:

– Allting finns ju tillgängligt. Det viktigaste är patientsäkerheten och den är fullgod när det kommer till det här. Det finns kirurger, det finns personal på operation, narkos, post-op och intensivvård. Det är bara att köra helt enkelt, säger han till Dagens Medicin.

Han är dock tveksam till att det är ett beslut som ska fattas av politiker. Han anser att det borde vara ett verksamhetsbeslut, precis som beslutet att återinföra viss akutortopedi. 

Läs också:

Ett steg närmare akutkirurgi i Sollefteå

Nu utreds om akutkirurgi kan utföras i Sollefteå igen

Klart: BB i Sollefteå läggs ner

Efter decenniers kamp i Sollefteå: Hoppet ute för att få ha kvar hela sjukhuset