Som Läkartidningen tidigare har berättat ska Region Stockholm öppna ett centrum för hälsodata. Målet är att underlätta insamling och utlämnande av data till vårdgivare, forskare och läkemedelsindustrin och på så sätt främja både vården och forskningen.  

Enheten ska fungera som en samlad servicefunktion och hantera sekretessprövning och utlämning av hälsodata, exempelvis uppgifter om diagnoser och resultat av behandlingar. I stället för att vända sig till respektive vårdgivare ska man kunna vända sig till Centrum för hälsodata. 

Men nu skriver alltså DN att det är oklart om hanteringen av patientdata kommer att följa lagen. Tillsynsmyndigheten Datainspektionen har inte rådfrågats och ingen riskanalys har gjorts, trots att det krävs enligt dataskyddsförordningen, skriver tidningen.

Beslutet att införa en central enhet för patientdata fattades av regionstyrelsen före midsommar. De flesta remissinstanser är positiva till initiativet, men flera frågar sig också om verksamheten kommer att leva upp till patientdatalagen och EU:s dataskyddsförordning GDPR. Enligt DN skriver flera remissinstanser att Datainspektionen bör konsulteras. Ändå finns tillsynsmyndigheten inte med bland remissinstanserna.

Fackförbundet Saco har framfört att de vill se en riskanalys innan verksamheten drar igång.

– Om det är fel personer som kommer över data från olika datakällor, så kan man få reda på mycket om en individ. Vi förstår inte varför man har så bråttom med att starta verksamheten, i stället för att först göra en ordentlig riskanalys, säger Yvonne Dellmark, ordförande i Region Stockholms centrala Sacoråd och i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, till DN. 

I ett pressmeddelande skriver Region Stockholm nu att de kommer att samråda med Datainspektionen så snart organisation och förslag på IT-lösningar kommer på plats. En riskanalys ska också genomföras.

– Det är först när Centrum för hälsodata har etablerats som samråd med Datainspektionen kan ske så att det finns förslag till lösningar som de kan ta ställning till. Fram tills att alla förberedelser för verksamheten är klara kommer utlämning av data ske på samma sätt som i dag, säger Jan Andersson i pressmeddelandet.

 

Läs mer:

Snabbare datautlämning med hjälp av ett nytt centrum i Stockholm