Nu är utredningen klar – och den politiska majoriteten föreslår att återöppna förlossningsavdelningen som stängdes under våren. Frågan ska tas upp för beslut nästa vecka.

Den tidigare verksamhetschefen på förlossningen, Gill Kullberg, är dock kritisk. Orsaken till att avdelningen stängde var att man inte kunde upprätthålla en patientsäkerhet för akut sjuka nyfödda barn. Gill Kullberg uppger att politikerna inte diskuterat återöppnandet med henne.

– Sen jag tog beslutet om att stänga ned så har vi inte haft någon kontakt, och jag tror inte på det här förslaget, säger hon till P4 Värmland.

Politikerna vill anställa fler läkare, ytterligare kompetensutveckling med fokus på livsuppehållande åtgärder, samt kamerateknik enligt P4 Värmland. Men Gill Kullberg anser inte att åtgärderna är tillräckliga för att hjälpa ett akut sjukt nyfött barn.

– Det här åtgärderna omfattar inte omedelbar tillgång till neonatolog, säger hon till lokalradion.

Läs också:

Förlossningen i Karlskoga läggs ner