Verksamhetschefen för kvinnokliniken i Region Örebro län, Gill Kullberg, beslutade i våras att stänga förlossningen i Karlskoga av patientsäkerhetsskäl. Hon bedömde att avdelningen inte kunde upprätthålla patientsäkerheten för akut sjuka nyfödda barn, och avdelningen stängdes i maj.

Politikerna i regionen ville dock utreda möjligheterna att öppna förlossningen igen och lät tjänstemännen göra en kartläggning av förutsättningarna. Efter att den presenterats för hälso- och sjukvårdsnämnden i går onsdag togs alltså beslutet att öppna avdelningen igen.

– Efter att ha tagit del av kartläggningen fattade vi i nämnden beslut om att skyndsamt öppna förlossningsverksamheten i Karlskoga igen. I det arbetet ska berörda verksamheter involveras kring hur det ska gå till. Därmed håller vi fast i vår intention om att länet ska ha två förlossningsverksamheter, en i Karlskoga och en i Örebro, så länge vården kan bedrivas på ett säkert sätt, säger Karin Sundin  (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, i ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet visar kartläggningen att »med ytterligare personal i form av fler läkare, ytterligare kompetensutveckling med fokus på livsuppehållande åtgärder och kamerateknik kan förlossningen i Karlskoga bedriva en säker vård av både nyfödda barn och deras mödrar«.

Verksamhetschefen Gill Kullberg har varit kritisk inför beslutet. Hon anser att åtgärderna inte räcker. Hon har även fått stöd av åtta chefläkare i regionen.

Gill Kullberg säger till Läkartidningen att hälso- och sjukvårdsnämndens beslut kan ses som ett inriktningsbeslut men påpekar att det är hon som verksamhetschef som avgör om förlossningen i Karlskoga kan öppna eller ej.

– Beslutet var väntat. Det finns en känd viljeinriktning. Däremot, vilka delar av kvinnokliniken som ska vara öppna och på vilket sjukhus är ett verksamhetschefsbeslut. Vad som ska drivas och på vilket sjukhus är det fortfarande jag som tar beslut om.

Och de åtgärder som kartläggningen föreslår är inte tillräckliga, enligt Gill Kullberg.

– Man har inte tillgång till omedelbar neonatologisk kompetens på plats dygnet runt, och det finns inget neonatologiskt team på plats. Jag har ansvar för patientsäkerheten och de föreslagna åtgärderna är inte tillräckliga för en patientsäker vård för akut sjuka nyfödda barn, säger hon.

Gill Kullberg har inte varit delaktig i kartläggningsprocessen.

– Det hade varit bra om jag fått vara delaktig. Jag som ska ta beslut hade kunnat medverka till att kartläggningen hade grundats på rätt information gällande kvinnokliniken.

Läs också:

Flera chefläkare kritiserar förslag om förlossningen i Karlskoga

Förlossningen i Karlskoga kan öppna igen

Återöppning av förlossningen i Karlskoga ska utredas

Läkarföreningen: »Ett rimligt beslut att lägga ner«

Förlossningen i Karlskoga läggs ned

Läkare i Örebro: Vi klarar inte två jourlinjer på kvinnokliniken