Tvångsundersökning är en extrem åtgärd, men en viktig sista utväg för samhället om en individ inte självmant låter testa sig vid misstanke om allmänfarlig sjukdom. Hittills i år har landets förvaltningsrätter beslutat om tvångsundersökning i åtta fall.

Nyhetsbyrån Siren gjorde genomgången av antalet fall med hjälp av arkivtjänsten Acta Publica och tittade även bakåt i tiden. Det visar sig att sedan år 2015 har förvaltningsrätterna utfärdat 104 beslut om tvångsundersökning, varav 100 gällt män och fyra gällt kvinnor.

Läkare har anmälningsplikt enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255) vid upptäckt av allmänfarlig sjukdom. Anmälan ska göras till såväl regionens smittskyddsläkare som till Folkhälsomyndigheten.

Följande sjukdomar är klassade som allmänfarliga: Campylobacter-infektion, difteri, fågelinfluensa (H5N1), EHEC, giardiainfektion, gonorré, hepatit A-E, hiv, infektion med HTLV I eller II, klamydiainfektion, kolera, MRSA, mjältbrand, paratyfoidfeber, pest, infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G, polio, rabies, salmonellainfektion, shigellainfektion, smittkoppor, SARS, syfilis, tuberkulos, tyfoidfeber och virala hemorragiska febrar exklusive denguefeber och sorkfeber.

Statsepidemiolog Anders Tegnell uppger för Siren att de allra flesta tvångsundersökningar sker på misstanke om klamydia och gonorré.