Många regioner tampas med underskott men Region Jämtland Härjedalen har intagit bottenplaceringen. Regionen har gått back i många år och regelbundet lånat pengar för att hålla sig på fötterna.

Under måndagen föreslog därför den politiska ledningen en skattehöjning på 50 öre för att få bukt med det gigantiska underskottet på 1,3 miljarder kronor. Förslaget ingår i regionplanen för 2020–2022.

– För att skapa bättre förutsättningar i vården har vi lagt ett förslag på en skattehöjning med 50 öre från och med årsskiftet. Samtidigt bevakar vi vad som händer med det kommunala utjämningssystemet och vad det kan komma att innebära för vår region, säger Mats Gärd (C), regionstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Han säger vidare att regionen måste öka intäkterna och få stopp på den negativa ekonomiska utvecklingen genom redan beslutade och kommande besparings- och effektiviseringsåtgärder. Primärvården ska få mer resurser och ett större ansvar framöver.

– Vi behöver arbeta framåt och stärka primärvårdens utveckling, digitaliseringen av hälso- och sjukvården och den nära vården, säger Mats Gärd.

Region Jämtland Härjedalens revisorer har fem år i rad inte velat ge regionstyrelsen ansvarsfrihet. Anledningen är att revisorerna inte anser att regionstyrelsen gjort tillräckligt för att förbättra regionens ekonomi.

Under 2018 växte underskottet i den hårt pressade regionen ytterligare. I våras beslutade regionfullmäktige i Jämtland Härjedalen att den tidigare regionstyrelsen inte skulle beviljas ansvarsfrihet på grund av det växande underskottet.

I maj fick sjukvårdsdirektören Lisbet Gibson lämna sitt uppdrag som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jämtland Härjedalen. Anledningen var att ekonomin inte har förbättrats tillräckligt. 

I Region Jämtland Härjedalen följer man även noga vad som sker med förslaget om att göra om det kommunala utjämningssystemet. Som Läkartidningen tidigare har berättat innebär det nya förslaget att större fokus läggs bland annat på socioekonomi och glesbygdens villkor. De stora vinnarna om det nya systemet skulle bli verklighet är Region Gotland och Region Jämtland Härjedalen. Bägge har länge klagat på att det nuvarande systemet är orättvist.

Läs också:

Jämtland och Gotland vinnare i kostnadsutjämningsförslaget

Mer pengar till sjukvård i glesbygd med nytt kostnadsutjämningsförslag

System för att jämna ut kostnader mellan landsting och kommuner ska ses över

Vi i Jämtland får väl personifiera sjukvårdskrisen

Oro för vården när ekonomin krisar