Den nya enheten föreslås öppna på Danderyds sjukhus senast första kvartalet nästa år.  

– Vi har sett ett behov av att säkerställa att vi har specialister inom öron-näsa-hals för framtiden. Då måste vi se till att vi har ST-tjänster för att utbilda, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, till Dagens Nyheter. 

Karolinska universitetssjukhusets utbildning av ST-läkare inom öron-näsa-hals har fått underkänt vid SPUR-inspektioner 2014 och 2016. Anledningen är att ST-läkarna inte får tillräcklig träning i de basala delarna inom specialiteten, eftersom patienter med enklare åkommor sållats bort från det högspecialiserade sjukhuset.  

De enklare fallen har i stället hamnat hos privata vårdgivare inom ramen för vårdvalet – men dessa har inte klarat av att ta emot ST-läkare i tillräcklig utsträckning. Finansieringen av den nya enheten vid Danderyds sjukhus kommer att ske genom att cirka 10 miljoner kronor ska omfördelas från vårdvalet.

Läkarföreningen på Karolinska universitetssjukhuset har flera gånger påtalat att utbildningen av läkare har påverkats negativt av sjukhusets stora omorganisation.

– Nu är läget så akut att man måste göra något för att kunna utbilda läkare. Att man äntligen gör något är positivt, säger föreningens ordförande Yvonne Dellmark till Dagens Nyheter.