Ica gruppen AB äger Apoteket hjärtat som i sin tur äger nästan hälften av Min Doktor. I dag har Min Doktor 12 så kallade Minutenkliniker vid större Ica-butiker med anslutande apotek. Klinikerna bemannas av sjuksköterskor och erbjuder hjälp med vaccinationer, blodtrycksmätningar och enklare vårdärenden.

Förra veckan presenterade Ica sina planer på att kraftigt bygga ut antalet mottagningar. Målet är att Min Doktor inom några år ska ha 80 kliniker.

Men nu skriver nyhetstjänsten Altinget att planerna kan stöta på patrull. Läkemedelsverket genomför på regeringens uppdrag en översyn av reglerna för vem som får bedriva öppenvårdsapotek. Förslaget som just nu är ute på remiss innebär att vårdgivare inte ska kunna beviljas tillstånd att driva apotek och vice versa. Tanken är att samma aktör inte ska kunna erbjuda både vård och apotek, eftersom man ser en risk för att detta kan leda till ökad förskrivning av läkemedel och onödig vårdkonsumtion. 

Läkemedelsverket vill inte kommentera hur Ica gruppen påverkas av förslaget, utan säger till Altinget att ett färdigt förslag kommer att lämnas till regeringen i slutet av september. 

Men Ola Fernvall, chef för externa relationer på Ica gruppen, säger att översynen inte påverkar expansionsplanerna för Min Doktor. Han påpekar att frågan var uppe i riksdagen vid omregleringen av apoteksmarknaden för tio år sedan. Då kom man fram till att en begränsning inte behövdes.

– Dessutom finns det inte någon affärslogik för Apotek Hjärtat att driva till läkarbesök i stället för att hjälpa kunden på plats med kvalificerade råd och produkter. Vi efterlyser analys om varför en lagstiftning skulle behövas, och en analys om vilka konsekvenser en lagstiftning skulle få och hoppas att utredaren i sin slutrapport kommer lyssna på det, säger han till Altinget.