Foto: Colourbox

Sedan 2013 har Region Skåne köpt en hbtq-utbildning av Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL). Utbildningen har getts på olika arbetsplatser inom sjukvården, både i den regiondrivna vården och den upphandlade, och till all personal, inte bara de inom vårdyrkena. Innehållet har handlat om bland annat normsystem, vilket vokabulär man använder och hbtq-personers utsatthet och livsvillkor.

För detta har RFSL fått mellan 600 000 och 1 miljon kronor per år. Men från nästa år är upplägget ett annat.

– Inför nästa år finns inga riktade pengar för hbtq-utbildningar kvar, säger Mikael Andersson, projektutvecklare på RFSL Rådgivningen Skåne. 

Regionens politiker har beslutat att verksamheten ska flytta in i personalnämnden som dock inte har fått extra pengar för att hantera frågan. Men nämnden har inte heller fattat något beslut om internbudget och därför kan man inte säga hur hbtq-utbildningen ska lösas.

– Vart det landar kan vi inte säga i dagsläget, det får vi behandla i vår Alliansgrupp, säger Pontus Lindberg (M), ordförande i personalnämnden i Region Skåne.

– Men vi har i kommunikation med RFSL och har varit tydliga med att vi inte kommer att ge den här storleken på medel till utbildning. 

Det ser ut som att Skåne kommer att sköta sin hbtq-utbildning utan RFSL:s kurs. Pontus Lindberg är öppen både för att regionen anlitar en annan aktör eller löser det internt. 

Och det är mycket möjligt att det faktiskt går, säger Sven Grutzmeier, avgående ordförande för föreningen Regnbågsläkarna.

– RFSL håller i en bra kurs, men den är också dyr. Det finns andra lösningar man kan tänka sig som inte är lika dyra.

Han tror Skåne och andra regioner kan ha kompetensen internt för den här typen av utbildning. Men han påpekar också att den i mångt och mycket finns för att täcka upp för brister i vårdutbildningarna. 

Sven Grutzmeier leder själv en hbtq-utbildning för läkarstudenterna under termin två på Karolinska institutet. Han tycker att alla lärosäten borde ha något sådant.

– Egentligen borde man inom alla utbildningar i hälso- och sjukvården se över det här. Hbtq borde vara en naturlig sak att undervisa om.

 

Läs även:

Ny strategi ska ge mer jämlik sexuell hälsa

Regnbågsläkarna värd för seminarium på Pride

Hon utbildar vårdpersonal om hedersförtryck – »Det räcker inte att några av oss åker runt och föreläser

SLF-seminarium på Pride – »Gäller att facket vet hur man bemöter hbtq-personer«

Hbtq-perspektiv på metoo vid Läkarförbundets Pride-seminarium