För en familj som vill vaccinera två vuxna och två barn kan det kosta mellan 5 000 och 11 000 kronor. Beräkningen som SVT har gjort baseras på fyra sprutor fördelade över fyra år.

– Vi har sett att familjer med lägre inkomst prioriterar bort vaccination för TBE och det är så klart inte okej att det är så, säger Helena Hervius Askling, smittskyddsläkare i Region Sörmland, till SVT.

Där har man som enda region i landet valt att göra vaccination gratis för barn, vilket Läkartidningen tidigare har berättat om

– Våra resultat är entydiga här. Det är samhällsekonomiskt lönsamt i riskområden, säger Helena Hervius Askling.

Hon har tillsammans med andra forskare gjort en studie där de tittat på den samhälleliga nyttan i ett livslångt perspektiv. 

Folkhälsomyndigheten, som har gjort en liknande studie men med ett tioårigt perspektiv, har dock kommit fram till det motsatta – att det inte är samhällsekonomiskt lönsamt.

– Så här är det inom forskning, man gör saker på olika sätt. Vem som har gjort mest korrekt får vi veta om 50–60 år, säger Anders Tegnell, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten, till SVT.

 

Läs även:

För dyrt med allmän TBE-vaccination i Stockholm

TBE-vaccin gratis för barn i Sörmland

»Erbjud gratis TBE-vaccin för barn«

Medicinsk kommentar: Allmän TBE-vaccination ger hälsovinst till rimlig kostnad

Debatt: Dags att diskutera subventionerad TBE-vaccination

Debatt: TBE-vaccination i Sverige är ingen självklarhet