Eva-Corina Caragounis, överläkare på avdelningen för akut- och traumakirurgi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Eva-Corina Caragounis.

– Vi hittade större skillnader än vi trodde att vi skulle göra, säger Eva-Corina Caragounis, överläkare på avdelningen för akut- och traumakirurgi på Sahlgrenska universitetssjukhuset och en av forskarna bakom studien som presenteras under Kirurgveckan i Norrköping. 

Internationella data har pekat mot att man kan öka överlevnaden vid trauma, som i Sverige är den vanligaste dödsorsaken för personer mellan 10 och 44 år, genom att skapa traumasystem och traumacentrum. 

Några svenska siffror som visar att det är rätt väg att gå även här har hittills inte funnits, även om man redan är på god väg att bygga upp den typen av strukturer på flera håll i landet. 

Men nu tycker sig Eva-Corina Caragounis och hennes medarbetare ha funnit stöd för det i en studie som omfattar mer än 35 000 patienter som registrerats i Svenska traumaregistret, SweTrau, under 2013 till 2017.

Enligt studiens resultat dog 3 procent av traumapatienterna som fick vård på icke-universitetssjukhus inom 30 dagar, medan det på universitetssjukhus handlade om 4,7 procent.

– Eftersom de svårast skadade patienterna hamnade på universitetssjukhus behövde vi justera för riskfaktorer för död. Då kom vi fram till att vård på ett traumacentrum är behäftat med 40 procent lägre mortalitet inom 30 dagar, säger Eva-Corina Cargounis och fortsätter:

– Vi såg också att ju svårare skadade patienten var, desto större var vinsten av vård på ett traumacentrum. Resultaten betonar vikten av att skapa bra traumasystem, både nationellt och regionalt, samt vikten av att ha traumacentrum.

Hon konstaterar att skillnaderna till viss del kan bero på att sjukhusen var olika bra på att rapportera uppgifter till registret. 

– Men jag tror ändå att vi kan säga att vi ser skillnader, säger Eva-Corina Caragounis. 

En knäckfråga är om man ska köra förbi ett akutsjukhus med en svårt skadad patient för att komma till ett universitetssjukhus. Och vid vilka skador man i så fall ska fatta det beslutet.

– Där behövs fortsatta studier för att definiera vilka patienter som har nytta av direkttransport till universitetssjukhus och vilka som bör transporteras till närmaste akutsjukhus, säger Eva-Corina Caragounis.

– Vi ska gå vidare och titta på hur exempelvis transporttider påverkar. Det blir givetvis väldigt intressant för glesbygden, tillägger hon.

Läs abstract.