– Alla, även sjukhusledningen, verkar vara eniga om att det är den värsta sommaren någonsin. Folk som har arbetat 30 år säger att de aldrig varit med om något liknande. Det finns inga platser och patienterna får vänta i evigheter, säger Anna-Karin Agvald, vice ordförande i Upplands allmänna läkarförening.

Under sommaren har Knut Bodin, skyddsombud i läkarföreningen och representant för Saco, varit på två skyddsinspektioner på Akademiska sjukhuset. Enligt honom har det varit mycket hög belastning på akutmottagningen och stor vårdplatsbrist. Sjukhuset har inte kunnat ta emot svårt sjuka patienter eftersom det saknats tillräckligt med IVA-platser. Läkarna får ingen avlösning och många jobbar övertid utan lunchrast.

– Ingen människa kan med gott samvete säga att det här är en patientsäker vård, säger Knut Bodin.

Att infektionsakuten är stängd nattetid har också förvärrat läget.

– När infektionsakuten stänger rullas patienter ner till vanliga akuten, kräks i korridorerna och smittar andra för att på morgonen rullas tillbaka till infektionsakuten, säger Knut Bodin.

I mars gjorde Kommunal och Vårdförbundet en arbetsmiljöanmälan med anledning av läget på akutmottagningen. Upplands allmänna läkarförening följde senare upp med en egen anmälan. Under sommaren begärde Knut Bodin att Arbetsmiljöverket ska göra ytterligare en inspektion.

– Sjukhusledningen har satt in en del åtgärder som har förbättrat situationen något. Men det har inte löst problemen, säger han. 

Vad borde göras?

– Öppna infektionsakuten igen nattetid. Sedan måste vi ha något fler vårdplatser och ändra på logistiken.

I Stockholm har läget också varit extremt. Johan Styrud, som är ordförande i Stockholms läkarförening och överläkare på Danderyds sjukhus, beskriver sommaren som den värsta han har varit med om. 

– De sista tio åren har man skruvat på hjulen hela tiden. Hade jag för tio år sedan sett hur den här sommaren skulle bli, hade jag tagit mig för pannan och sagt »detta är helt omöjligt!«

Bristen på tider inom primärvården gör att patienterna i stället tvingas söka sig till akutmottagningar, närakuter eller digitala vårdgivare, enligt Johan Styrud. Och på sjukhusen räcker inte vårdplatserna till.

– Det har varit gräsligt på alla stora akutmottagningar. Allt räddas av att det finns otroligt lojala medarbetare, säger han och tillägger snabbt samtidigt som han söks på annat håll av en hög ringsignal:

– Men jag tror att många går hem med hjärtat i halsgropen.

Även Vilhelm Sjögren, vice ordförande i Medelpads läkarförening, tycker att denna sommar har varit mer ansträngd än tidigare år. Han beskriver de senaste veckorna som »helt bedrövliga« inom medicinblocket på Länssjukhuset i Sundsvall, där han arbetar som strokeläkare.

– Vi har inte fått statistiken än. Men det har varit en högre grad av överbeläggning under de veckor som jag har arbetat. Vi har till exempel åtta strokeplatser, men har haft 19 patienter. De har fått ligga i alla utrymmen. Inte bara i korridorer utan i badrum, lagerrum och behandlingsrum.

Personalen går enligt Vilhelm Sjögren runt med en ständig oro för att patienter ska förväxlas. Han känner dock inte till att någon allvarlig incident har inträffat. 

– Att det är oordning ökar belastningen på läkargruppen. Det är ansträngande att hela tiden gå runt och dubbelkolla.

På länssjukhuset är det vanligt att avdelningar slås ihop under sommaren, men de brukar öppnas igen efter sommarsemestrarna. I år är det oklart om det går.

– Vi vet att en kirurgavdelning inte kommer att kunna öppna på grund av sköterskebristen, säger Vilhelm Sjögren som tycker att arbetsgivaren måste jobba hårdare för att säkra att de fastställda vårdplatserna kan hållas öppna.

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har också varit hårt belastat i sommar. IVA-patienter har flyttas till andra sjukhus i regionen och brådskande operationer har fått skjutas upp. På många små enheter har läkare arbetat alldeles för mycket för att täcka upp för ledigheter och yngre läkare har tvingats ta för stort ansvar, säger Ilja Laesser, ordförande för sektion SU i Västra Götalands läkarförening. 

På andra håll i landet vittnar läkarföreningarna om en »normalt besvärlig« sommar.

– Vi har varit med om värre. Under omständigheterna, som tyvärr alltid är ansträngda under sommaren, har det ändå varit hyggligt, säger till exempel Cecilia Nordenson, som är ordförande i Västerbottens läns läkareförening och överläkare vid Norrlands universitetssjukhuset i Umeå.