I den aktuella studien har fyra experimentella läkemedel mot ebola sedan i november förra året utvärderats under utbrottet i Demokratiska republiken Kongo.

Men efter att en interimsanalys pekat mot att två av de utvärderade läkemedlen minskar dödligheten i sjukdomen klart mer än de övriga två avbryts alltså studien i förtid. Det handlar om REGN-EB3 – en cocktail av monoklonala antikroppar – samt mAb114, som också det är en antikroppsbehandling.

Beslutet, som fattats på rekommendation av studiens exptertkommitté, bygger på data från 499 patienter som randomiserats till behandling med något av de fyra läkemedlen.

Enligt Nature visar data preliminärt att runt 70 procent av dem som fått behandling med REGN-EB3 eller mAb114 överlevde.

Bland dem som fått något av de andra två läkemedlen överlevde ungefär hälften.

Av dem som fick behandling tidigt efter att de smittats överlevde så många som 90 procent.

Enligt WHO kommer alla patienter med ebola nu erbjudas behandling med antingen REGN-EB3 eller mAb114. Utfallet kommer att följas i en förlängning av den aktuella studien.