En granskning av 116 randomiserade kontrollerade studier som publicerats i ledande psykiatriska och psykologiska tidskrifter visade att över hälften av abstrakten kan vara missvisande. Artikelförfattarna till granskningen, publicerad i BMJ Evidence-Based Medicine, kallar det för »spin«, det vill säga att man väljer att lyfta fram resultat som inte ger en korrekt bild av studien, ofta för att visa att den experimentella behandlingen är mer positiv än den kanske egentligen är. Däremot fann man inget samband mellan »spin« i artiklarna och industrifinansierade studier.

Artiklarna som undersökts har publicerats i tidskrifterna JAMA Psychiatry, American Journal of Psychiatry, Journal of Child Psychology and Psychiatry, Psychological Medicine, British Journal of Psychiatry samt Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry mellan åren 2012 och 2017.

Artikelförfattarna uttrycker en farhåga att missvisande abstrakt kan leda till att läkare tar felaktiga beslut inför val av behandling till patienter.