– Det är en extremt kontraproduktiv bestämmelse att försöka lösa ett problem genom att skapa ett annat, säger Lars Rocksén, ordförande i Ångermanlands läkarförening och fortsätter:

– Att bara för att man är skriven inom ett visst område inte få uppdrag är oacceptabelt.  Och i en förlängning kan det säkert leda till att folk drar sig för att flytta till länet.

Sundsvalls Tidning var först att rapportera om de nya direktiv som ska gälla för avrop av hyrpersonal från den 1 oktober.

Region Västernorrlands nya praxis är inte kopplad till om personen är anställd inom regionen. Det handlar om att de som bor i länet och är aktuella för hyruppdrag ska förmås att välja en fast anställning i stället.

Från fackligt håll är kritiken samstämmig. I Sundsvalls Tidning uttrycker Jonas Wallvik, ordförande i Medelpads läkarförening, förvåning över att länsinvånare som genererar skatteintäkter till regionen skulle särbehandlas negativt.

– Tittar man på mötesprotokoll så har arbetsgivaren formulerat det som en form av förbud att anlita länsinvånare som hyrpersonal, säger Lars Rocksén.

– Vi får väl se hur det tillämpas i praktiken. Många av regionens verksamheter är så beroende av hyrpersonal att jag har svårt att se att man kan säger nej till en grupp medarbetare.

Enligt sjukhusdirektör Lena Carlsson ska dock en mjukare linje gälla:

– Det handlar inte om något förbud utan ett önskemål att man ska titta på den här biten i kontakter med hyrpersonal som ändå bor i länet. Att hitta lösningar som kan leda till en anställning.

I olika protokoll har det dock uttryckts som ett förbud, exempelvis en formulering från kirurgkliniken där det står att beslutet inom specialistvården innebär att ”personal boende i regionen inte kommer att avropas för stafettuppdrag”.

Lars Rocksén menar att Region Västernorrland väljer fel väg:

– Arbetsgivaren måste inse att det går inte använda piskan för att rekrytera till tjänster. I stället skulle man behöva ta tag i de problem som finns med arbetsmiljö, ersättningsnivåer och underbemanning.

Patrik Eidfelt är förbundsdirektör på Komptensföretagen, som representerar företag med inriktningen att hyra ut personal. Han har inte sett något förslag tidigare som är så långtgående som i Västernorrland.

– Vi tror inte att förbud, eller karens för den delen, kommer att bidra till att fler väljer en anställning hos regionen. Då väljer de hellre att arbeta i en annan region, det har vi sett exempel på  tidigare, vilket är ett stort slöseri för den aktuella regionen, säger Patrik Eidfelt och pekar på brister i arbetsmiljön som en viktig orsak till att regionerna misslyckats att rekrytera personal. 

Region Västernorrlands översyn kring hur hyrpersonal anlitas kan ses i ljuset av organisationens stora svårigheter att rekrytera personal. 

Enligt en sammanställning från Sveriges Kommuner och landsting var Västernorrland den region som var allra mest beroende av hyrpersonal förra året. Kostnaderna för inhyrd personal utgjorde omkring 15 procent av de totala personalkostnaderna – att jämföra med ett riksgenomsnitt på 4 procent. 

Den senaste prognosen för specialistvården pekar på ett underskott på 350 miljoner kronor i år, samtidigt som kostnaderna för hyrpersonal har ökat med 20 procent.