Tidigare i år berättade Läkartidningen hur Vidarklinikens sjukhus i Järna, Vidar rehab, skulle avvecklas. Anledningen var att uppdraget blev för litet när regionerna i Stockholm, Sörmland, Jönköpings län och Skåne avslutade sina avtal med sjukhuset. Bara med Stockholmsavtalet försvann 70 procent av patienterna.

Det fanns då en förhoppning om att dagrehab med övernattning skulle bli kvar. Nu meddelar dock stiftelsen att både sjukhuset och Vidar vårdcentral avvecklas nu i augusti. 

– Kostnaderna har blivit oss övermäktiga utan landstingsstöd, säger Anders Kumlander, ordförande i stiftelsen, i ett pressmeddelande.

– Vi har försökt hålla verksamheten igång för patienternas skull i hopp om ändrade politiska beslut, men nu är det inte försvarbart längre.

2016 visade en granskning av sjukhuset som Region Stockholm gjort, att det fanns stora brister. Vidarklinikens verksamhet ansågs domineras av alternativmedicin och därtill upptäcktes brister i journalföringen. Sjukhusstyrelsen menade att journalfelen inte borde ha uppstått, men att det var ett svepskäl för att inte förlänga avtalet. Styrelsen ansåg inte heller att avtalet specificerat hur stor andel skolmedicin verksamheten borde ha. Senare gjorde också Region Skåne en revision av verksamheten. Där framkom dock inga problem.

 

Läs även:

Nu stängs Vidarklinikens sjukhus

Vidarkliniken klarar Region Skånes granskning

Västra Götaland avslutar avtal med Vidarkliniken

Vidarklinikens avtal avslutas

Vidarkliniken kan mista avtal