Anders Gustafsson blir tillförordnad prorektor vid Karolinska institutet. Foto: Erik Cronberg

Det var efter beskedet att oredlighetsrådet vid Göteborgs universitet anser att Karin Dahlman-Wright är ansvarig för oredlighet i forskning som hon i går begärde att få lämna sitt uppdrag som prorektor med omedelbar verkan.

Hon föregick därmed det extra möte som KI:s konsistorium kallat till i går kväll med anledning av det hela.

Efter sammanträdet stod det klart att konsistoriet beslutat att entlediga Karin Dahlman-Wright från uppdraget som prorektor.

– Helt åtskilt från ärendet om oredlighet och dess hantering, så måste vi göra en samlad bedömning av Karin Dahlman-Wrights förutsättningar för att under de här omständigheterna fullgöra förtroendeuppdraget som prorektor, säger konsistoriets ordförande Mikael Odenberg till Läkartidningen.

Han understryker att beslutet inte på något sätt innebär att konsistoriet tar ställning till det som står i utlåtandet från Göteborgs universitet.

– Men bara den omständigheten att utlåtandet, efter avslutad utredning, ligger på bordet gör det väldigt svårt att utöva förtroendeuppdraget som prorektor och att exempelvis övervaka forskningskvaliteten på Karolinska institutet när man själv har blivit starkt ifrågasatt. Där har vi gjort samma bedömning som Karin själv, nämligen att situationen blir ohållbar. 

Hur skulle du som konsistoriets ordförande beskriva Karin Dahlman-Wrights arbete och insatser som prorektor vid KI?

– Karin har gjort väldigt stora insatser för KI, först som tf rektor och sedan som prorektor. Fem veckor efter att hon första gången tillsattes som prorektor så kastades hon ju helt oförberedd in i tf-rektorsrollen och släppte ju då allting som hon hade för händerna. Det är ingen tvekan om att hon har gjort KI stora tjänster, vilket naturligtvis gör att det här var ett tungt beslut att fatta, men det var samtidigt ofrånkomligt.

Vid konsistoriets sammanträde utsågs professorn och vicerektorn för forskning Anders Gustafsson till tillförordnad prorektor.

Samtidigt fick universitetsdirektören i uppdrag att till konsistoriets sammanträde den 14 oktober »återkomma med förslag till hörandeprocess och tidplan för rekrytering av ordinarie prorektor«.

Utlåtandet från Göteborgs universitet omfattar totalt 10 vetenskapliga artiklar, och utöver Karin Dahlman-Wright anses ytterligare tre forskare vara oredliga.

Slutgiltigt beslut om oredlighet i forskning fattas av Karolinska institutets rektor, Ole Petter Ottersen. Nästa steg är att berörda författare får möjlighet att yttra sig över innehållet i utlåtandet från GU.

Läs mer:


Dahlman-Wright: »Jag kommer bestrida utlåtandet från GU«

Karin Dahlman-Wright avgår som prorektor för KI

Extern sakkunnig: Manipulationer i KI-prorektorns artiklar

CEPN:s expertgrupp ska yttra sig över fuskmisstankar mot prorektor

KI öppnar fuskärende mot prorektor

Expertgrupp: Kritik men ingen oredlighet i KI-prorektorns forskning