Förbundsstyrelsen. Bakre raden: Saad Rammo, Anders Lundberg, Sven Söderberg, Theodor Lav (adjungerad) och Elin Karlsson. Mitten: Jonas Ålebring, Erik Dahlman, Thomas Lindén, Johan Styrud och Torsten Mossberg. Främre raden: Karin Båtelson, förste vice ordförande; Heidi Stensmyren, ordförande; Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande; Sarah Jevrém och Marina Tuutma. Foto: Göran Segeholm

Sju förbundsstyrelseledamöters mandatperioder löper ut i år. Mandatperioden är två år.

Fyra har meddelat valberedningen att de ställer upp för omval, nämligen förste vice ordförande Karin Båtelson och ledamöterna Johan Styrud, Sven Söderberg och Jonas Ålebring, enligt valberedningens ordförande Kristina Jennische. 

Tre har sagt att de inte ställer upp för omval, nämligen Sarah Jevrém, Elin Karlsson och Anders Lundberg.

– Jag hade gärna fortsatt, men jag har en tuff arbetssituation, ska göra klart min specialistutbildning, disputera och har engagemang i Sylf och lokalförening. Det är med betydande vemod jag har beslutat mig för att avsäga mig mitt uppdrag i förbundsstyrelsen, säger Anders Lundberg.

Elin Karlsson säger att hon har valt att lämna eftersom hon nu har suttit i styrelsen i sex år.

– Det har varit spännande och utvecklande, men jag behöver fokusera på annat nu, på kirurgin och familjen. Jag har tre små barn.

Dessutom har Thomas Lindén avsagt sig sin plats på grund av nytt jobb. Det innebär att det blir fyllnadsval för ett år. 

– Jag meddelade redan i våras att jag lämnar alla mina uppdrag inom Läkarförbundet. Anledningen är att jag har börjat som chef på Socialstyrelsen och att jag inte ser det som förenligt att samtidigt företräda förbundet. Jag är stolt och glad över att under lång tid i olika roller fått förtroendet att företräda Sveriges läkare, säger Thomas Lindén.

Nomineringstiden, då delföreningarna kan nominera kandidater till förbundsstyrelsen, löper ut på lördag den 21 september.

Valberedningen ska vara färdig med sitt förslag några veckor före fullmäktigemötet, som i år hålls den 20–21 november.