Höglandssjukhuset Eksjö kniper förstaplatsen när Sveriges yngre läkares förening (Sylf) nu presenterar den årliga AT-rankningen. Sjukhuset får 5,67 poäng på en sexgradig skala och klättar till toppen från en niondeplacering i fjol.

– Det är jättekul att vårt arbete lönar sig. Vi satsar mycket på våra AT-läkare så att de får en bra handledning och kvalitet på sin AT, med kombination av arbete och utbildning, säger Lena Petersson, en av två AT-studierektorer i Eksjö, till Läkartidningen. 

Varför tror du ni hamnade högst i årets AT-rankning?

– Vi har satsat på – och jobbar ständigt med – att förbättra oss och vi gör snabba förändringar när vi behöver göra det. Sedan har vi väldigt nära kontakt med våra AT-läkare och de har väldigt nära till våra verksamheter och är mycket inkluderade i klinikerna de är på.

Höglandssjukhuset får högsta betyg av alla AT-orter för handledningen på kirurgen, men sjukhuset ligger också högt rankat på flera andra områden.

Sylfs ordförande Madeleine Liljegren ser flera anledningar till varför Eksjö blev årets AT-ort.

– Det är jätteroligt att se att Eksjö i flera års tid har klättrat uppåt. Det tyder på att de jobbat systematiskt med sin arbetsmiljö. I fritextsvaren framgår att de som gör sin AT där upplever att de blir sedda som individer, att det finns tydliga läromål, systematiskt förbättringsarbete och att de har en stor möjlighet att påverka sin arbetssituation, säger hon till Läkartidningen.

Eksjö har toppat Sylfs AT-rankning flera gånger tidigare. Senast det hände var 2008.

På andra plats i rankningen återfinns Avesta lasarett som toppade fjolårets AT-rankning tillsammans med Gällivare sjukhus. Avesta har därmed legat i AT-rankningens toppskikt tre år i rad.

På tredje plats hamnar Centralsjukhuset Kristianstad, som klättrat 14 placeringar jämfört med i fjol. 

Årets raket är Landskrona lasarett som avancerat hela 36 placeringar till 23:e plats. Årets största ras står Örebro universitetssjukhus för. Sjukhuset faller 30 placeringar jämfört med i fjol och hamnar nu på plats 62 av 67.

Noterbart är att fem av sex universitetssjukhus återfinns på den nedre halvan av AT-rankningen. Undantaget är Universitetssjukhuset i Linköping på plats 31.

Enligt Madeleine Liljegren kan en förklaring kan vara att universitetssjukhus är större och mer komplexa organisationer.

– Eksjö är ett exempel på ett litet sjukhus där man har nära in i organisationen och nära till beslut. På större orter uttrycker många att man bara är »en i schemaraden« och att man inte blir sedd som individ.

I bottenskiktet finns fem AT-orter med ett betyg under 4,0. Det handlar om Södersjukhuset i Stockholm, Skånes universitetssjukhus i Lund, Enköpings lasarett, Kalix sjukhus och Sollefteå sjukhus. Det är andra året i rad som Sollefteå hamnar på sista plats i AT-rankningen.

– I Sollefteå är det få som upplever att de har möjlighet att påverka sin arbetssituation. Det tror jag är en av anledningarna som gör att de hamnar så långt ner. I fritextsvaren undrar en läkare om Sollefteå har kapacitet att bedriva AT. Det kanske är en berättigad fråga, säger Madeleine Liljegren.

Snittbetyget för samtliga AT-orter har ökat en aning i år jämfört i fjol, men samtidigt konstaterar Sylf att klyftan mellan topplaceringar och bottenplaceringar växer. Betygen för de fem orter som hamnar längst ner i rankningen är lägre än tidigare.

Hela 2019 års AT-rankning finns att ta del av på Sylfs webbplats.

Läs också:

Varannan AT-läkare jobbar över gratis

Sylfs AT-rankning 2019

Målgruppen för Sylfs enkät är personer som tjänstgör som AT-läkare eller som nyligen avslutat sin AT. 2019 års enkät besvarades av 1671 personer. Svarsfrekvensen var 54 procent. 1447 personer besvarade hela enkäten.

Rankningen av AT-orterna bygger på att läkarna fått sätta ett sammanfattande totalbetyg på den plats där de gör AT. Respondenterna har också betygsatt introduktion, handledning, utbildning och kollegialt stöd för respektive huvudplacering inom AT.

Det är endast AT-orter med minst fem respondenter som redovisas i rankningen. Det innebär att AT-orterna Bollnäs sjukhus, Köpings sjukhus och Ålands sjukhus inte ingår. Enkätsvar från läkare vid dessa orter har dock vägts in i övriga data om exempelvis arbetsmiljö, löneläge och väntetid.