Nu ska det bli fler externa kvalitetsgranskningar av ST-utbildningarna i Region Stockholm. Regionen har nämligen tecknat ett ramavtal med Lipus (Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården) för att genomföra SPUR-granskningar.

Välbehövligt, anser Tora Almquist, övergripande ST-studierektor i Region Stockholm och ansvarig för det nya SPUR-projektet. 

– Det står i Socialstyrelsens föreskrift för ST att det ska ske en extern kvalitetsgranskning och att det bör göras vart femte år. Det ankommer på vårdgivarna att göra det, men vi vet att det i Stockholm har varit relativt få verksamheter som genomgått SPUR-granskning, säger hon till Läkartidningen.

Tanken är att regionen ska erbjuda verksamheter som bedriver ST-utbildning ersättning för att genomföra SPUR-granskningar. Det gäller både verksamheter i egen regi och privata vårdgivare med vårdavtal. Avtalet med Lipus löper över fyra år, och totalt satsas 20 miljoner kronor från regionens sida.

Exakt hur många SPUR-granskningar det handlar om kan Tora Almquist inte svara på i nuläget, men målet är att en majoritet av de runt 300 verksamheterna som bedriver ST-utbildning ska genomgå SPUR-granskning.

Däremot uppger hon att intresset från verksamheterna är stort, och att det redan nu finns några prioriterade områden.

– Vi ska titta på allmänmedicin, alltså vårdcentralerna. Nästan ingen vårdcentral i hela Region Stockholm har genomgått SPUR som det är nu. Där ska vi göra en storsatsning. Sedan är Södersjukhuset inne på att göra en granskning av sina kliniker, men man vill också göra en analys av hela sin organisation för ST-utbildningen.

En förhoppning med satsningen är att regionen centralt ska få en bättre överblick och uppföljning av ST. Men den stora poängen handlar om att förbättra kvaliteten på ST-utbildningarna.

– Efter en SPUR-inspektion brukar det komma fram väldigt mycket vad gäller utvecklingspotentialen för utbildningen. En extern granskning väcker bra frågor och det händer ofta väldigt mycket i verksamheterna efteråt.

Sveriges yngre läkares förening (Sylf) välkomnar regionens satsning på fler SPUR-granskningar.

– Vi är förstås jätteglada över det här beskedet. Det är oerhört positivt för våra medlemmar, säger Gabriella Schanning, ordförande för Sylfs lokalavdelning i Stockholm.

Hur angeläget är det med fler SPUR-granskningar?

– Det är väldigt angeläget i Stockholm. I vår region har hittills noll granskningar skett i bland annat primärvården, vilket är ett jätteproblem för vi har ingen kontroll på kvaliteten överhuvudtaget. Med den här satsningen hoppas vi att vi får till det även där, och att kvaliteten på sikt kan höjas.

Utbildningen av ST-läkare i Stockholm är en omtalad fråga. Bland annat rapporterade Läkartidningen nyligen att Karolinska universitetssjukhuset ska öppna en ny öron-, näs och hals-enhet på Danderyds sjukhus. Anledningen är att Karolinska inte klarar av ST-utbildningen. ST-läkarna får helt enkelt inte tillräcklig träning på de basala delarna inom specialiteten, eftersom patienter med enklare åkommor sållats bort från det högspecialiserade sjukhuset.

Den basala sjukvården har i stället hamnat hos privata vårdgivare med vårdavtal, men dessa verksamheter har inte klarat av att ta emot ST-läkare i tillräckligt hög utsträckning.

Enligt Tora Almquist är frågor som rör hur ST ska organiseras högst aktuella inom regionen. Det gäller exempelvis hur utbildningsuppdraget kan tydliggöras i avtalen med privata vårdgivare.

– Men debatten kan ibland bli att ingen av de privata vill vara med och utbilda. Så enkelt är det inte. Det beror på vad man fått för uppdrag, hur avtalet ser ut och vad man har möjlighet att göra. Det finns många privata, till exempel vårdcentraler, som gör ett mycket bra jobb med att utbilda ST-läkare.

Läs också:

Karolinska öppnar på Danderyd för att klara utbildning av ST-läkare