Syftet med förslaget är enligt primärvårdens ledning att »säkra tillgänglighet, patientsäkerhet, kompetensförsörjning och arbetsmiljö utifrån svårigheterna att rekrytera främst läkare till flera av hälsocentralerna«.

Enligt förslaget ska en hälsocentral i Nacksta, Sundsvall, läggas ner samtidigt som flera hälsocentraler ska göras om till filialer och ett par befintliga filialer stängs. Enligt Anna-Lena Lundberg, primärvårdsdirektör i Region Västernorrland, handlar det inte om att spara pengar:

– Det handlar främst om patientsäkerhet och arbetsmiljö. Eftersom vi inte har de personalresurser vi behöver måste vi organisera oss på nya sätt, säger hon i ett pressmeddelande.

Att hälsocentralen i Nacksta läggs ner beror på att den är helt beroende av hyrläkare och att allt färre listat sig där, enligt Anna-Lena Lundberg.

Syftet med att omvandla flera hälsocentraler till filialer är att filialer kan hålla öppet och ge vård även de dagar när en läkare inte finns på plats. På en hälsocentral måste det alltid finnas en läkare på plats för att få hålla öppet.

– Genom filialer kan vi fortsätta ge sjukvård i glesbygd. Det kommer också att vara läkare på plats någon eller ett par dagar i veckan utifrån behov. Vi har ju även flera digitala lösningar på gång inom primärvården för att förbättra tillgängligheten, säger Anna-Lena Lundberg.

Förslaget om att banta primärvårdens verksamhet i Västernorrland ska förhandlas fackligt i veckan. Den 15 oktober väntas politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden fatta ett beslut.

Flera hälsocentraler berörs

Så här ser förslaget från primärvårdsledningen i Västernorrland ut:

Hälsocentralen i Nacksta i Sundsvall läggs ner. Hälsocentralerna i Ramsele, Junsele, Liden och Stöde blir filialer till andra hälsocentraler och de nuvarande filialerna i Trehörningsjö och Långviksmon avvecklas.