När allmän vaccinering mot humant papillomvirus (HPV) infördes 2010 ansågs bara flickor behöva vaccinet för att förebygga livmoderhalscancer. Forskningen har dock visat att även pojkar gynnas av det. 

När det nu ska ges till pojkar kan det enligt Folkhälsomyndigheten förebygga 120 fall av cancer i penis, svalg och anus årligen. Varje år drabbas över 300 män av HPV-relaterad cancer. Motsvarande siffra för kvinnor är 700. 

Folkhälsomyndigheten skickade ett första förslag om HPV-vaccination för pojkar som en del av det allmänna vaccinationsprogrammet för barn 2017, vilket kompletterades med ytterligare underlag nu i våras. Nu har regeringen beslutat att avsätta 56 miljoner kronor årligen och tanken är att vaccinationerna ska dra igång hösten 2020.

Regeringen satsar också 20 miljoner kronor extra på psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, jämfört med 2019. Den särskilda satsningen från förra mandatperioden skulle egentligen upphöra till nästa år, men kan nu sägas byggas ut från 280 miljoner till 300. Pengarna ska främst gå till att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens vård för barn med psykisk ohälsa. 

Som Läkartidningen tidigare berättat går regeringen också in med ett statsbidrag för att kompensera för momsen på inhyrd vårdpersonal. Under tre år ligger bidraget till regionerna på 210 miljoner kronor årligen. I budgetpropositionen står det också att regeringen skyndsamt ska tillsätta en utredning »för att se om det finns EU-rättsliga förutsättningar för att i stället införa en alternativ ordning, som innebär att dagens effekter neutraliseras för berörda aktörer«.

Sedan tidigare är det också klart att regeringen satsar på en utbyggd så kallad kömiljard för att korta vårdköerna. Den kömiljard som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna kom överens om i juni kommer att utvecklas under 2020. Totalt avsätter regeringen 2,9 miljarder kronor till kömiljarden nästa år. 

I höstbudgeten finns även en satsning på karriärtjänster för specialistsjuksköterskor värd 100 miljoner per år.

Läkarförbundet hade önskat riktade pengar till fler ST-tjänster, framför allt inom allmänmedicin. 

– Vi hade gärna sett den statliga satsning på 1 250 ST-tjänster som en tidigare statlig utredning föreslagit. Det är en nödvändig satsning om vi ska kunna genomföra den nationella primärvårdsreformen med listning på fast namngiven läkare som Sverige behöver och befolkningen vill ha, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund, i ett pressmeddelande.

Om köerna i vården ska kortas anser Läkarförbundet att det behövs fler ST-tjänster inom bland annat onkologi, cytologi, patologi, hud, öron-näsa-hals och psykiatri.

Budgetpropositionen bygger på en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet, samt samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna.

 

Läs även:

Regeringen föreslår kompensation för vårdmomsen

Inga stora nyheter för sjukvården i vårbudgeten

Ny kömiljard ska ta hänsyn till regionernas förutsättningar