Lena Hallengren har kallat Läkarförbundet, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Vårdförbundet, Barnmorskeförbundet, Kommunal, Socialstyrelsen och Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys till ett möte om förlossningsvården. Det skriver Dagens Nyheter.

Upprinnelsen är att regeringen sedan 2015 satsat 4,3 miljarder kronor på förlossningsvården för att förbättra kvalitet och resultat. Samtidigt var situationen i somras antingen bra eller riktigt dålig, beroende på vem man frågar. Olika aktörer beskriver den på olika sätt, och medierna har vid flera tillfällen rapporterat om en förlossningsvård som går på knäna. 

– Vad beror de olika bilderna på, att sättet man hanterat sommaren på beskrivs med stor spännvidd, som allt från bra till krisartat? säger Lena Hallengren till DN.

I våras lämnade SKL över en rapport till regeringen om förlossningsvården, vilket Läkartidningen tidigare har rapporterat. På det stora hela visade den att vården har blivit bättre; fler kvinnor är nöjda med sin förlossning, fler går på efterkontroll och färre drabbas av allvarliga bristningar. 

Den visade också att drygt hälften pengarna som regeringen fördelat under 2018 använts till att rekrytera personal. Trots det rapporterar flera regioner problem med rekryteringen, i synnerhet av barnmorskor.

Läs även:

Förlossningsvården har blivit bättre

Politiker: Förlossningen i Karlskoga ska öppna igen

Tuff vårdssommar på många håll i landet