Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund. Foto: Jesper Cederberg

Heidi Stensmyren går just nu en ledarutbildning, en så kallad MBA-utbildning, på Handelshögskolan. Kostnaden för utbildningen är 581 250 kronor, som förbundet sprider över tre år.

MBA-utbildningen vid Handelshögskolan i Stockholm löper på deltid över 18–20 månader. Utbildningen riktar sig mot chefer och innehåller ämnen som ekonomi, ledarskap, verksamhetsutveckling, strategi och förvaltning.

Heidi Stensmyren lägger ungefär 20 procent av sin tid på utbildningen och kommer att vara klar i maj nästa år. Då kommer hon också ha gjort ett eget arbete med fokus på hållbarhet.

Efter att medier kontaktat Heidi Stensmyren med frågor om den fortbildning hon fått som ordförande väljer hon nu att berätta om det i Läkartidningen.

– Det här är inget som är hemligt och det är full transparens, säger hon.

Heidi Stensmyren konstaterar att Läkarförbundets fullmäktige tog ett beslut 2016 om att satsa strategiskt på utbildning och kompetensutveckling av förtroendevalda.

– Styrelsen har fattat beslut om min utbildning. Jag har inte deltagit i det beslutet. Detsamma gäller för de andra på högre nivå i organisationen som har gått olika utbildningar.

Läkarförbundet har sedan 2016 successivt byggt ut utbildningarna för förtroendevalda. Då handlar det om allt från grundutbildning, upp till avancerad utbildning. 

– I år satsar vi cirka 3 miljoner på fortbildning av våra förtroendevalda, men vi ser ett behov av att öka. Sannolikt kommer den här siffran att öka.  

Enligt Heidi Stensmyren är tanken bland annat att utveckla de förtroendevalda inom organisationen, istället för att ta in konsulter.

– Den som tar ledaruppdrag inom förbundet ska ha förutsättningar att leda. Det är ett sätt att professionalisera verksamheten.

Behöver förtroendevalda i fackförbund gå samma typ av kurser som chefer i näringslivet?

– Det finns inte kurser uppdelat på sektor. Alla går samma typer av utbildningar oavsett om det är stat, kommuner, landsting, privat och ideell sektor. Det är också en poäng. Läkarförbundet är en stor organisation med en väldigt omfattande verksamhet. Totalt har vi 1,5 miljarder att förvalta, det handlar bland annat om mycket fastigheter och kapitalplacering. Så ja, vi har samma behov av att ligga i framkant när det gäller att driva verksamheten effektivt som andra.

Kunde du ha gått en annan, mindre dyr, utbildning?

– Vi har tittat på det, men det här var den som passade bäst för ändamålet efter en ordentlig utvärdering.

Du har fått frågor från medier. Har du även fått frågor eller synpunkter från personer inom förbundet?

– Nej, internt har det varit en stor enighet om det här. Hela styrelsen står bakom det och vi har ett fullmäktigebeslut om att förtroendevalda ska ha rätt verktyg för sitt uppdrag.

Har ni redovisat öppet att du gått den här utbildningen och att andra gått dyra utbildningar?

– Öppet så till vida inom styrelsen. I årsredovisningarna redovisas totalsumman för utbildning, men det är inte specificerat för enskilda individer.

Finns det något annat att kritisera som kan komma upp i samband med det här? Uppgifter som andra medier kan tänkas ha?

– Nej, inte vad jag vet.

581 000 kronor är ändå mycket pengar. Vad vill du säga till enskilda medlemmar i Läkarförbundet som kan bli upprörda över det här?

– Dels är det en investering i fortbildning som förbundet gör och det är ju en investering i förbundet. Vi ska skapa strukturer för ökad effektivitet. För att få ut mer verksamhet och vara mer framgångsrika i vårt arbete.  Vi har också nått goda resultat. Vi växer som förbund, vi syns som förbund och vi påverkar mer än någonsin.

Heidi Stensmyren tillträdde som ordförande 2014 och sitter nu sin tredje mandatperiod. Den löper ut i november nästa år. För att hon ska kunna sitta en fjärde period krävs att fullmäktige gör en så kallad valbarhetsprövning.

Vill du sitta som ordförande en fjärde mandatperiod?

– Jag är inte uppe för omval, så det är inte aktuellt att diskutera det i dag.

Vad händer med dina kunskaper när du slutar?

– De strukturer som vi sätter upp i dag kommer att leva vidare när jag går vidare. Den här utbildningen är en investering i organisationen. 

Även Jonas Ålebring, tidigare ordförande för Sveriges yngre läkares förening, har gått MBA-utbildningen på Handelshögskolan. Han påbörjade utbildningen 2017.

Ytterligare fem ledamöter i förbundsstyrelsen – varav en har slutat – har gått andra ledarskapsutbildningar de senaste tre åren. De utbildningarna har inte kostat lika mycket. Totalt handlar det om 450 000 kronor.