Karolinska institutets prorektor Karin Dahlman-Wright. Foto: Erik Cronberg

Karolinska institutets (KI:s) prorektor Karin Dahlman-Wright anmäldes förra året för oredlighet i forskning. Eftersom KI ansåg att det skulle vara olämpligt att själva granska ärendet lämnades utredningen över till Göteborgs universitet (GU).

Nu meddelar Karolinska institutet att GU:s oredlighetsråd lämnat över sitt utlåtande. Rådet anser att Karin Dahlman-Wright gjort sig skyldig till oredlighet i forskning i ett fall.

Med anledning av GU:s utlåtande har KI:s styrelseordförande Mikael Odenberg kallat styrelsen (konsistoriet) till ett extra sammanträde. Mötet ska hållas redan på måndag eftermiddag.

Ärendet kring Karin Dahlman-Wrights forskning har, på begäran av GU, tidigare granskats av Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Överklagandenämnden för etikprövning.

Expertgruppen ansåg att det fanns skäl att rikta allvarlig kritik mot misstag och felaktigheter i flera vetenskapliga artiklar. Expertgruppen menade dock att det inte kunde anses klarlagt att bristerna utgör oredlighet i forskning.

Slutgiltigt beslut i oredlighetsärendet kommer att fattas av KI:s rektor Ole Petter Ottersen.

Läkartidningen har sökt Karin Dahlman-Wright.

Läs mer:

Extern sakkunnig: Manipulationer i KI-prorektorns artiklar

CEPN:s expertgrupp ska yttra sig över fuskmisstankar mot prorektor

KI öppnar fuskärende mot prorektor

Expertgrupp: Kritik men ingen oredlighet i KI-prorektorns forskning