Karin Dahlman-Wright. Foto: Erik Cronberg

Karolinska institutets (KI:s) prorektor Karin Dahlman-Wright anmäldes förra året för oredlighet i forskning. Eftersom KI ansåg att det skulle vara olämpligt att själva granska ärendet lämnades utredningen över till Göteborgs universitet (GU).

I fredags meddelade KI att GU:s oredlighetsråd lämnat över sitt utlåtande. Rådet anser att Karin Dahlman-Wright gjort sig skyldig till oredlighet i forskning i ett fall.

KI:s styrelseordförande Mikael Odenberg hade kallat styrelsen (konsistoriet) till ett extra sammanträde i kväll.

Men nu meddelar Karin Dahlman-Wright att hon lämnar posten som prorektor.

– I sammanfattningen i utlåtandet står att jag är ansvarig för oredlighet i ett fall. Det blir en för stor belastning för mig och Karolinska institutet. Därför har jag nu under eftermiddagen bett konsistoriet om att omedelbart bli entledigad från uppdraget som prorektor, säger hon till Dagens Medicin.

Hon säger samtidigt att hon anser sig vara oskyldig till vetenskaplig oredlighet och att hon kommer kämpa för att bli friad.

– Det fel som har begåtts har inte på något sätt påverkat eller förskönat de resultat som redovisats i de olika artiklarna. Inget uppsåt att försköna finns. I utlåtandet finns resonemang som jag upplever som orättvisa och detta liksom andra brister kommer att adresseras i den fortsatta processen i ärendet, säger Karin Dahlman-Wright till Dagens Medicin.

Slutgiltigt beslut i oredlighetsärendet kommer att fattas av KI:s rektor Ole Petter Ottersen.

Läkartidningen har sökt Karin Dahlman-Wright.

Läs mer:

Extern sakkunnig: Manipulationer i KI-prorektorns artiklar

CEPN:s expertgrupp ska yttra sig över fuskmisstankar mot prorektor

KI öppnar fuskärende mot prorektor

Expertgrupp: Kritik men ingen oredlighet i KI-prorektorns forskning