Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande i Kronoberg. Foto: Region Kronoberg

För ett par veckor sedan berättade Läkartidningen att Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson får lämna sitt uppdrag med omedelbar verkan. Enligt honom beror det på att han inte har lyckats få ordning på ekonomin och rett ut frågan om hyrpersonal.

Under året har det beräknade underskottet, både för hälso- och sjukvården och för regionen som helhet, växt allteftersom. De senaste siffrorna visar att regionen kommer att gå 200 miljoner kronor back, där sjukvården står för 140 miljoner. Om ett par år skulle det totala underskottet kunna vara betydligt större om inget görs.

– Vi måste minska kostnadsökningstakten. Vi vet att vi kommer att få ökade kostnader, men takten får inte vara så stor. Vi kan inte ligga på 6–7 procent varje år, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Den här veckan ska regionstyrelsen besluta om ett antal åtgärder för 2019 och för nästa år. Här finns 57 miljoner kronor som specifikt rör vården och ytterligare 19 som även berör andra verksamheter. Bland åtgärderna finns en utfasning av hyrpersonal, minskad medicinsk service som exempelvis provtagningar, och en flytt av patienter från rättspsykiatrin till psykiatrin.

De här åtgärderna är dock små i jämförelse med dem som håller på att utredas. Ett arbetsdokument som Läkartidningen fått ta del av visar att regionen just nu undersöker ett paket för hela regionen värt 350 miljoner kronor.

Bland dessa förslag finns en del saker som kan förbättra sjukvården. Bland annat skulle en ökning av tillgängligheten och minskning av onödiga besök möjligen kunna spara 25 miljoner kronor. Och om antalet vårdinfektioner kunde minskas med 2 procent skulle det kunna spara 15 miljoner.

Kronoberg utreder också nya avgifter, till exempel en dubbel avgift för patienter som inte kommer på sina bokade besök och nya avgifter för hjälpmedel. 

Därtill finns förslag som skulle kunna spara över 200 miljoner kronor. Vad dessa går ut på framkommer dock inte, och Mikael Johansson vill ännu inte avslöja några detaljer. Han påpekar också att förslagen måste utredas och storleken på besparingarna därför är mycket osäkra.

– Vissa av de här förslagen vet vi inte vad de ger innan vi har gjort utredningarna. Där har vi bara börjat uppskatta en del, och vissa har vi inte satt ett belopp på över huvud taget.

Läs även:

Sjukvårdsdirektör i Kronoberg får gå

Undersökning i Kronoberg: – Många allmänläkare i riskzonen för långvarig sjukskrivning

»Historiskt« beslut taget – nytt sjukhus ska byggas i Växjö