Som Läkartidningen tidigare berättat dömdes en läkarstudent vid Lunds universitet i slutet av juni till två års fängelse för våldtäkt. Studenten överklagade dock domen till hovrätten, som ännu inte avgjort ärendet.

I somras skickade Lunds universitet in en ansökan till Högskolans avskiljandenämnd (HAN) för att få studenten avstängd från utbildningen. Universitet uppgav att man ansåg att brottet var så pass allvarligt och att det fanns tillräckligt stor risk att den dömde skulle skada andra, att det inte gick att vänta på att domen skulle vinna laga kraft. I anmälan påpekas även att våldtäktsoffret var en annan läkarstudent. Därför fanns risk för psykiskt lidande hos den utsatta, som riskerar att möta gärningsmannen i studiemiljön.

För att avskilja en student från utbildningen krävs att studenten är psykiskt sjuk eller har gjort sig skyldig till grov brottslighet (minst ett års fängelse) och kan vara farlig för sin omgivning.

HAN ansåg inte att det fanns tillräckliga skäl för ett avskiljande eftersom domen inte har vunnit laga kraft. HAN såg inte heller något annan faktor som uppfyller kriterierna för avskiljande, såsom risk att skada andra, missbruk eller psykisk störning.

Lunds universitet är inte nöjd med beslutet, utan har nu lämnat in en överklagan till förvaltningsrätten.

– Vi anser att det är viktigt att det prövas i förvaltningsdomstolen, och det blir intressant att se hur domstolen ställer sig till detta, säger Maria Björkqvist, utbildningsansvarig på medicinska fakulteten.

Hon beskriver fallet som principiellt viktigt.

Det har hänt att allmänna domstolar har gjort en annan bedömning än HAN. Ett aktuellt fall är en läkarstudent i Linköping som skrämt och oroat sina yngre kvinnliga medstudenter genom att skicka mejl till dem. Universitet ville få honom avskild från utbildningen, men HAN ansåg inte att det fanns tillräckliga skäl att göra det. Beslutet överklagades och förvaltningsrätten gick på universitetets linje och stängde av läkarstudenten. Målet överklagades upp till högsta instans, men domen ändrades inte. 

Läs även:

Lunds universitet vill stänga av läkarstudent

Läkarstudent portas från utbildningen efter olämpligt mejlande

Universitet vill ha vassare verktyg mot olämpliga studenter

SLF student kritiska mot lärosätenas lämplighetskontroll

800 läkare och studenter i öppet brev efter students avstängning

Läkarstudent stängs av efter att ha kontaktat minderåriga patienter