För ett år sedan blev det klart att Västra Götalandsregionen tecknat avtal med bolaget Cerner för att få deras lösning Millennium. Lösningen ska ersätta en rad av sjukvårdens befintliga IT-system och skapa en ny gemensam vårdinformationsmiljö, där all patientinformation samlas.

Kontraktet har ett beräknat värde på 2,1 miljarder kronor och löper över tio år efter avslutad implementering, med möjlighet till förlängning i fyra år. Regiondirektören Ann-Sofi Lodin har beskrivit Millenium som Västra Götalandsregionens viktigaste digitaliseringssatsning.

I november förra året sa Västra Götalandsregionen att Millenium skulle vara infört i all hälso- och sjukvård 2023. De första som ska få systemet är Södra Älvsborgs sjukhus och övriga aktörer i regionens södra område. Det skulle egentligen ske våren 2021.

Men så blir det alltså inte. Anledningen är att Cerner inte kan leverera Millenium i tid, eftersom de inte insett omfattningen av anpassningsarbetet till patientdatalagen.

– Förseningen är verkligen beklaglig, säger regiondirektören Ann-Sofi Lodin i ett pressmeddelande.

I början av december kommer en ny tidsplan för införandet att presenteras.

Region Skåne har också slutit ett avtal med Cerner om ett nytt vårdinformationssystem.

Läs mer:

Domstol avslår överklagan

VGR:s miljardupphandling överklagas

Västra Götalandsregionen väljer nytt IT-system för två miljarder

IT-striden slut – Skånes miljardsatsning får grönt ljus

Skåne får nytt enhetligt vårdinformationssystem

 

Millenium

Millenium ersätter cirka 40 olika vårdsystem i VGR, bland annat journalsystemet Melior, AsynjaVisph och Obstetrix och det vårdadministrativa systemet Elvis. Det kommer även kunna användas i den kommunala hälso- och sjukvården.