I början av 2018 orsakade blotta utsikten av ett underskott på 56 miljoner kronor i Region Blekinge ett »ekonomiskt stabsläge«. Det läget har sedan gradvis förvärrats. I början av det här året såg underskottet ut att bli 137 miljoner kronor, bara inom sjukvården.

Nu ser sjukvårdsförvaltningen ut att gå back nära 120 miljoner kronor i år. Och då har det ändå tillkommit förstärkningar i budget med drygt 60 miljoner kronor samt att flera kostnadsbesparande åtgärder har genomförts, skriver Blekinge Läns Tidning (BLT).

I somras tvingades Blekinges sjukvårdsdirektör, läkaren Lars Almroth, lämna sitt uppdrag. Han hade tidigare i år fått uppdraget att hitta ytterligare besparingar, en uppgift som sedan ärvts av regiondirektör och tillförordnade hälso- och sjukvårdsdirektören Peter Lilja. 

Han skulle till hösten ta fram nya åtgärdsförslag. De blev drastiska. Ett förslag handlade om att stänga 240 av Blekingesjukhusets cirka 300 vårdplatser resten av året, vilket skulle spara de 120 miljonerna. Ett annat förslag gick ut på att införa remisstvång till akuten, vilket dock skulle innebära en förändrad primärvård.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen säger nej till förslagen, och avråder kraftigt från att de genomförs. Motiveringen är att både patientsäkerhet och vårdgaranti blir svår att klara.

I stället vill tjänstemännen i förvaltningen att man fortsätter med den åtgärdsplan som kom i vintras. Politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden är inne på samma spår.

– Här måste vi lita på tjänstemännen. Förvaltningen har haft i uppdrag att ta fram åtgärder och säger att det är detta som finns, säger Emma Stjernlöf (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, till BLT.

Nu vänder sig hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen för att få ett godkännande för ett underskott på nära 120 miljoner kronor utan nya åtgärder för besparingar.

– Vi jobbar för fullt med omställningen till nära vård och vi gör vad vi kan för att få ordning på ekonomin, säger Emma Stjernlöf.

 

Läs även:

Blekinges sjukvårdsdirektör tvingas lämna sitt uppdrag

Bred uppslutning bakom Blekinges sjukvårdsdirektör

Politiker petar sjukvårdsdirektör i Blekinge

Protester mot arbetssituationen på Blekingesjukhuset 

Höjd skatt räckte inte – fortsatta sparkrav på vården i Blekinge

Avdelning stänger på Blekingesjukhuset: »Kontrollerad nödlandning«

Höjd skatt räckte inte – fortsatta sparkrav på vården i Blekinge

Alliansen i Sydsverige för skattehöjning