Sara Appeltofft, enhetschef på vårdcentralen i Råå, demonstrerar anamnesverktyget. Foto: Marie Ljung/Region Skåne

Med start i höst kommer patienter på sju skånska vårdcentraler kunna få en läsplatta i handen när de kommer på besök. Med den får de svara på ett antal frågor, en digital anamnes, som hjälper personalen både med triage och journalanteckningar. 

– Patienten fyller i ett intelligent frågeformulär. Verktyget ställer nya frågor utifrån dina tidigare svar. Det börjar väldigt brett och ringar in vad de egentliga besvären är. Systemet har en möjlighet att ställa frågor för en mycket djupare anamnes än vad vi vanligen hinner med, säger Ola Bergstrand specialist i allmänmedicin och projektansvarig.

Frågorna täcker över 800 diagnoser, vilket är ovanligt enligt Ola Bergstrand. När patienterna är klara med formuläret får de en ungefärlig väntetid. En sjuksköterska får en sammanställning av patientens svar, vilket Ola Bergstrand beskriver som »förvånansvärt likt det diktat man själv skulle ha gjort«. Systemet ger också förslag på ytterligare åtgärder som kontroller och undersökningar.

– Den artificiella intelligensen har en väsentlig roll i att göra en läsbar anamnesrapport – att det liknar en journalanteckning. Det är fascinerande.

Enligt Ola Bergstrand kommer det att innebära en enklare hantering av patientärendena, både för sjuksköterskor och för läkare. Ola Bergstrand säger att det betyder att de kan lägga mer tid på patienterna.

Kommer man kunna hantera fler patienter?

– Där systemet har testats är känslan att man hinner med fler patienter. Men det är inte huvudsyftet egentligen. Det blir en bättre arbetsmiljö och man kan ta det lite lugnare. Man hinner med under utsatt tid, vilket nästan är en utopi i dagens primärvård. 

Region Skåne har också testkört ett antal patientärenden som lett till lex Maria-anmälningar. Ola Bergstrand menar att flera av de fallen kanske hade kunnat undvikas med det nya systemet.

– Så vi har en del belägg för att patientsäkerheten skulle kunna öka.

Formuläret som patienterna svarar på är tillgängligt på de fyra vanligaste språken i regionen. Verktyget kan också hjälpa vårdpersonalen med ett antal fraser på dessa språk, om en tolk inte är tillgänglig. Det kan handla om uppmaningar att gå till apoteket eller att komma tillbaka för ett återbesök.

Systemet används också i Skånes pilotprojekt med digital primärvård som drogs igång i somras, vilket Läkartidningen skrivit om tidigare. På sikt ska patienterna kunna använda frågeformuläret i den fysiska vården och i den digitala.

Verktyget kommer från det skånska företaget Vårdinnovation och är framtaget tillsammans med vårdpersonal i primärvården. Om testet i Skåne faller väl ut breddinförs systemet. Det skulle innebära att Region Skånes alla 84 egna vårdcentraler får det under nästa år.