Rebecca Gomperts disputerade vid Karolinska institutet 2014. Foto: Stefan Zimmerman

Rebecca Gomperts har gjort sig känd för att runda restriktiva lagar genom att erbjuda kvinnor medicinsk abort via internet – men också till havs, på internationellt farvatten.

Många stater i USA skärper sin abortlagstiftning och sedan i mars 2018 har Rebecca Gomperts via internet skrivit ut mifepriston och misoprostol – läkemedel som används vid medicinsk abort – till ungefär 7 000 amerikanska kvinnor som velat avbryta en graviditet i första trimestern, genom sin organisation Aid Access.

Nu stämmer hon den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, rapporterar det amerikanska public service-radiobolaget National Public Radio, NPR.

Enligt stämningsansökan hävdar Rebecca Gomperts att FDA beslagtagit mellan tre och tio doser av de aktuella läkemedlen, som hon förskrivit via internet. Enligt NPR tror Rebecca Gomperts också att myndigheten har hindrat patienters betalning för läkemedlen att nå Aid Access.

Enligt hennes advokat är målet med stämningen att tvinga FDA att »sluta med den typen av åtgärder« och att »förhindra att Rebecca Gomperts och hennes patienter åtalas inom ramen för federal lagstiftning«.

Både mifepriston och misopristol har godkännande från FDA för att framkalla medicinsk abort enligt en läkares ordination. 

I ett varningsbrev i mars slog FDA fast att Aid Access bryter mot federal lagstiftning genom felaktig distribution av läkemedlen och uppmanade organisationen att genast sluta distribuera dem till amerikanska kvinnor.

Rebecca Gomperts hävdar att enskilda kvinnor som förskrivits läkemedlen kontaktats av anställda på FDA och, som det verkar, fått läkemedel beslagtagna.

Enligt NPR har FDA avböjt att kommentera vilka eventuella åtgärder som myndigheten kan komma att vidta mot Rebecca Gomperts eller Aid Access. 

Rebecca Gomperts, som i dag är stationerad i Amsterdam, disputerade vid Karolinska institutet 2014.