Problemet med leveranser av förbrukningsartiklar har uppstått i samband med ett byte av leverantör. Bland annat handlar det om förbrukningsmaterial som används vid operationer. Redan förra veckan gick Akademiska sjukhuset upp i stabsläge. I går utökades stabsläget till att gälla hela regionen – och nu ställer alltså Akademiska in all planerad slutenvård och alla planerade operationer. 

Stoppet gäller från klockan 6.00 fredag morgon.

– Vi måste säkerställa den akuta vården och vården av inneliggande patienter. Vi beklagar att patienter får sina operationer uppskjutna, men vi måste sätta patientsäkerheten främst, säger Mikael Köhler, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset, i ett pressmeddelande.

Det är inte bara Uppsala som påverkas av de försenade leveranserna. Sedan den 1 oktober är Apotekstjänst AB också ny distributör av förbrukningsmaterial i Dalarna, Sörmland, Västmanland och Örebro. Företaget har sedan starten haft problem med sina IT-system, vilket har lett till att många varor inte kommit fram till sjukvården.

Även Region Örebro har gått upp i stabsläge. I väntan på att leveransproblemen löser sig kommer regionen att beställa varor från andra leverantörer.

– Detta görs för att säkra så att vi får de varor vi behöver för att kunna bedriva vård med bibehållen patientsäkerhet, säger Claes Mårten Ingberg, chefläkare med ansvar för beredskapsfrågor, i ett pressmeddelande.

 

Lär mer:

Stabsläge i Region Uppsala på grund av materialbrist