Problemen med brist på sjukvårdsmateriel i Region Sörmland, Västmanland, Dalarna, Örebro och Uppsala är fortfarande inte avhjälpt.

Problemen uppkom i samband med att Varuförsörjningen, som sköter upphandlingen av förbrukningsartiklar till sjukvården för de fem regionerna, den 1 oktober bytte distributör.

Den nya distributören, Apotekstjänst AB, har haft stora problem med att få fram leveranser i tid.

I ett pressmeddelande som skickades ut på måndagseftermiddagen beklagar Apotektjänst den uppkomna situationen. Företaget uppger att man jobbar dygnet runt för att klara leveranserna.

– Vi beräknar just nu att alla leveranser ska vara igång i normal omfattning på onsdag. Vi har tillfälligt utökat arbetstiderna för våra anställda, och även kallat in extrapersonal för att säkerställa alla beställningar, säger Apotekstjänsts vd Tomas Hilmo i pressmeddelandet.

Leveranshaveriet kan innebära sanktioner för Apotekstjänst. Enligt nyhetsbyrån TT finns det skrivningar i kontraktet om både viten och skadestånd. Dessutom finns klausuler om hävning och förtida uppsägning.

Samtidigt rapporterar Dagens Medicin att Region Uppsalas tf regiondirektör Emma Lennartsson fått i uppdrag att utreda händelseförloppet kring leveransförseningarna.

Enligt tidningen är Region Uppsala värdsregion för den gemensamma varuförsörjningsnämnden som tecknat avtalet med Apotekstjänst. Det innebär att regionstyrelsen har så kallad uppsiktsplikt.

På måndagseftermiddagen var fyra av de fem regionerna i stabsläge på grund av det besvärliga läget.

I Region Uppsala har situationen medfört att Akademiska sjukhuset fått ställa in planerad slutenvård och planerade operationer. Under gårdagen förlängdes stoppet till och med torsdag morgon.

Läkartidningen har sökt Apotekstjänsts vd Tomas Hilmo.

Läs mer:

Förlängt stopp för planerade operationer vid Akademiska

Leveransproblemen fortsätter – Västmanland och Dalarna i stabsläge

Socialstyrelsen har gått upp i stabsläge

Akademiska ställer in alla planerade operationer