Apotekstjänst AB har under den senaste tiden fått stor kritik för krånglande leveranser av förbrukningsartiklar till sjukvården i fem regioner. Leveransbristerna har bland annat medfört att ett stort antal planerade operationer ställts in.

Nu rapporterar Expressen att Tomas Hilmo lämnar posten som vd för företaget.

»Apotekstjänst har gjort en omorganisation i ledningen, vilket innebär att Tomas Hilmo nu kommer att fokusera på den delen av företaget som hanterar läkemedelsverksamheten, DOS. Apotekstjänst återkommer inom kort med mer information om den nya ledningen«, skriver Eric Aronson, talesperson för Apotekstjänst i ett sms till tidningen.

Beskedet från Apotekstjänst kommer efter att varuförsörjningsnämnden, en gemensam nämnd för de fem regionerna, under måndagen hållit ett extrainsatt möte med företaget.

Vid mötet beslutades att berörda regioner ska se över andra lösningar, och att man ska ta in fler leverantörer för att lösa bristen på förbrukningsartiklar.

– Vi har nu haft kontakt med Apotekstjänst Sverige AB och är överens med dem om att ta in andra leverantörer för att lösa den akuta materialbristen, säger Behcet Barsom, ordförande för varuförsörjningsnämnden, i ett pressmeddelande.

Apotekstjänst tog den 1 oktober över som distributör av förbrukningsartiklar till sjukvården i Region Uppsala, Sörmland, Dalarna, Västmanland och Örebro.

Läs mer:

Läkarförening hoppas att leveranskaoset blir ögonöppnare

Dalarna ställer in operationer

Region Uppsala ska bygga upp beredskapslager

Västmanland ställer in operationer

Apotekstjänst: Inga ordinarie leveranser under onsdagen

Apotekstjänst riskerar vite

Förlängt stopp för planerade operationer vid Akademiska

Socialstyrelsen har gått upp i stabsläge

Akademiska ställer in alla planerade operationer

180 INSTÄLLDA OPERATIONER

Leveransproblemen uppstod i samband med att fem regioner – Sörmland, Västmanland, Dalarna, Örebro och Uppsala – den 1 oktober bytte distributör av förbrukningsartiklar. Den nya leverantören är Apotekstjänst AB och leveranserna krånglat sedan starten.

Tre regioner, Uppsala, Dalarna och Västmanland har tvingats att ställa in planerade operationer till följd av leveransproblemen. Enligt nyhetsbyrån TT handlar det hittills om minst 180 inställda operationer.

Apotekstjänst har uppgett att en av orsakerna till leveransförseningarna är att det varit låga lagernivåer hos vissa regioner. Enligt företaget ledde det till att beställningsvolymerna under de första dagarna var långt högre än den avtalade nivån.

Dessutom uppger Apotekstjänst att ett stort antal beställningar kommit in utanför den ordinarie beställningssystemet, exempelvis via telefon och mejl. Detta har gjort att orderhanteringen tagit extra lång tid.

Leveranshaveriet kan innebära sanktioner för Apotekstjänst. I kontraktet finns skrivningar om både viten och skadestånd. Dessutom finns klausuler om hävning och förtida uppsägning.