Från 30 november nästa år får inte lokalerna på Operation 3 på Sahlgrenska universitetssjukhuset användas. Görs det ändå, riskerar sjuhuset ett vite på 5 miljoner kronor.

Anledningen till förbudet är, enligt tidningen Arbetarskydd, att personal under tio års tid drabbats av så kallad byggnadsrelaterad ohälsa. De har bland annat fått hudutslag, heshet, huvudvärk, andningssvårigheter, lunginflammation och nytillkommen astma.

90 personer arbetar på Operation 3. På grund av problemen har anställda omplacerats, medan andra har slutat sin anställning. Efter byte av arbetsplats har besvären blivit bättre.

Förra året förvärrades dock läget. Enligt Dagens Medicin rapporterade 30 personer att de drabbats av ohälsa vid 200 tillfällen från sommaren 2018.

I lokalerna som är byggda på 1980-talet finns sex operationssalar. På ett år utförs cirka 1 800 operationer. Enligt uppgifter till Dagens Medicin rör det sig om mycket avancerad kirurgi: främst hjärtoperationer men även lungoperationer, kärloperationer och transplantationer av hjärta och lungor.

– Vår utgångspunkt är ju att vårdtillgängligheten för patient inte ska påverkas. Däremot kan det få konsekvensen att vissa typer av ingrepp måste flyttas till andra salar internt. Vi har också samarbeten med andra utförare i Storgöteborg och det kan hända att vi förlägger en del dit, säger Göran Matejka, biträdande sjukhusdirektör vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, till Dagens Medicin.

Skyddsombud och arbetsgivare är överens om att det handlar om byggnadsrelaterad ohälsa. Men exakt vad i lokalerna som orsakar besvären är oklart. Arbetsgivaren har anlitat experter, men det har inte lett till några svar. När lokalen nu utryms ska en mer grundlig undersökning göras.

 – Vi har att förhålla oss till Arbetsmiljöverkets beslut och det gör vi genom att evakuera ur lokalerna. Sedan har vi medarbetare som inte mår bra i den arbetsmiljö som är, vad det än har för koppling, och så vill vi inte ha det så klart, säger Göran Matejka till Dagens Medicin.