Facebook-inlägget om kostnaderna för nätläkare har hittills delats över 1 300 gånger.

Kostnaderna för nätläkarbesök har under de senaste åren ökat kraftigt för Hälsocentralen Nyland i Västernorrland. Det skrev hälsocentralen i ett inlägg på sin egen Facebook-sida i förra veckan.

Enligt inlägget framkommer att hälsocentralen för 2019 sannolikt måste betala över 120 000 kronor för att deras listade patienter använder nätläkare. Om utvecklingen fortsätter i samma takt som de senaste åren beräknas kostnaden nästa år bli 400 000 kronor.

– Det är jag som gjort inlägget. Vi redovisar våra kostnader och belyser kostnadsutvecklingen framför allt. Det här har vi gjort tidigare. Jag tror det är fjärde gången som vi gör ett Facebook-inlägg på det här temat sedan 2017, säger hälsocentralschefen Malin Norlander till Läkartidningen.

I en första version av inlägget bad man dessutom patienterna att ringa direkt till hälsocentralen i stället för att vända sig till nätläkare.

Den skrivningen plockades senare bort. Enligt Malin Norlander redigerades inlägget för att informationen om att hälsocentralen betalar för nätläkarbesök, och ökningen av kostnaderna, skulle bli ännu tydligare och mer precis.

I ett uppföljande inlägg tydliggörs att hälsocentralen inte har något emot nätläkare i sig, och att digitalisering av vården både kan spara resurser och ge ökad service.

Däremot anser man att regelverket i Västernorrland som gör att patientens »hemmahälsocentral« debiteras för nätläkarbesöken är fel eftersom det underminerar möjligheterna att förbättra tillgängligheten på hälsocentralen.

I andra regioner, exempelvis Region Stockholm och Västra Götalandsregionen, tas kostnaden för digitala utomlänsbesök centralt. Men inte heller en sådan lösning lockar Malin Norlander, eftersom även det riskerar att slå mot hälsocentralerna.

Hon skulle i stället önska sig att systemet med nätläkare förändras i grunden, på nationell nivå.

Enligt Malin Norlander är syftet med inläggen på Facebook att ge patienterna information så att de ska kunna ta välinformerade beslut. Samtidigt betonar hon att det är fritt vårdval och att patienterna får vända sig vart de vill.

– Jag tänker att information, transparens och delaktighet är en möjlighet vi har med de sociala medierna. Vi skriver verkligen högt och lågt och informerar och tipsar om olika saker och så vidare.

Inlägget har fått stor spridning och har i skrivande stund delats över 1 300 gånger.

Vad har ni fått för reaktioner på inlägget från patienterna?

– Framför allt positiva. Folk tackar och säger »Det här hade vi inte en aning om«.

Kan man inte se fler nätläkarbesök för era listade patienter som ett tecken på att er tillgänglighet inte är tillräcklig?

– Så är det, absolut. Jag kan bara säga vad vi gör på vår hälsocentral för att förbättra vår tillgänglighet i vardagen. Sedan tänker jag att regionen i stort har ett arbete att göra kring digitalisering, och det pågår projekt kring att möta upp behovet. Vi jobbar på hos oss varenda dag för att förbättra, uppdragsväxla och ha en god tillgänglighet till vår befolkning med webbokning och så vidare.