Det är för svårt att avskilja olämpliga studenter från läkarutbildningen. Det är en åsikt som återkommit den senaste tiden, bland annat från företrädare för landets läkarutbildningar. I en intervju med Sveriges radio Ekot säger ansvarig minister Matilda Ernkrans att reglerna kan behöva ses över.

– Brottslighet är ett allvarligt hot mot vårt samhälle och vår tilltro till utbildning och vården. Det här är inte bra och detta måste vi försöka göra något åt, säger hon till Ekot.

Antalet fall som prövas i Högskolans avskiljandenämnd är få, kanske fyra per år.

– Bara det faktum att nämnden tar upp såpass få fall indikerar på att reglerna är lite väl hårt skrivna, säger Matilda Ernkrans.

Tidigare i veckan lämnade Roger Haddad (L) in en interpellation i frågan.

Läs även:

Lunds universitet överklagar beslut om våldtäktsdömd student

Linköping får rätt att stänga av läkarstudent

Lunds universitet vill stänga av läkarstudent

Läkarstudent portas från utbildningen efter olämpligt mejlande

Kammarrättsdom kommer inte att ändra praxis i avskiljandenämnden

Universitet vill ha vassare verktyg mot olämpliga studenter

SLF student kritiska mot lärosätenas lämplighetskontroll

800 läkare och studenter i öppet brev efter students avstängning

Läkarstudent stängs av efter att ha kontaktat minderåriga patienter

SLF Student vill se nya kriterier för avskiljande av läkarstudent

Dömd student får fortsätta på läkarutbildning

Barnporrbrott var inte tillräckligt allvarligt för att stänga av student